• Zasušene krave
  • 10.03.2019. 11:00

Suhostaj: Zasušene krave trebaju posebnu ishranu

Obrok zasušenih krava mora biti prilagođen: težini grla, fazi razvoja ploda, trenutnoj kondiciji steone krave, apetitu. Pravilna ishrana u ovom periodu smanjuje pojavu metaboličkih poremećaja nakon telenja. Rast ploda najintenzivniji je u zadnja dva mjeseca steonosti.

Foto: Bigstockphoto/jarino47
  • 355
  • 51
  • 0

Suhostaj je period pripreme krave za telenje i uvod u narednu laktaciju. Traje obično 40 do 60 dana. Suhostaj koji je kraći od 40 dana je prekratak za obnovu i odmor mliječne žlijezde, a duži od dva mjeseca je neekonomičan, ne utiče na povećanje mliječnosti u narednoj laktaciji, a ponekad ima i kontraefekte na zdravlje životinje. Zasušene krave drže se i hrane odvojeno od ostalih grla na farmi, piše Radmila Cvijić na portalu Savjetodavna Srpske

Dvije faze suhostaja

Obrok zasušenih krava mora odgovarati njihovim fiziološkim potrebama. S obzirom na potrebe krava tokom perioda zasušenosti i ovaj period je podijeljen u dvije faze:

  • Prvi dio: početni suhostaj (od momenta zasušenja do 3 sedmice pred telenje)
  • Drugi dio: završni suhostaj (21 dan pred telenje).

Kako hraniti krave dok su steone i nakon telenja

Obrok zasušenih krava mora biti prilagođen: težini grla, fazi razvoja ploda, trenutnoj kondiciji steone krave, apetitu. Pravilna ishrana u ovom periodu smanjuje pojavu metaboličkih poremećaja nakon telenja. Rast ploda najintenzivniji je u zadnja dva mjeseca steonosti, ali su potrebe za hranom (energija, protein) dosta manje u odnosu na hranidbene potrebe u laktaciji. Posebno treba obratiti pažnju na energetsku vrijednost obroka.

U prvoj fazi krave imaju bolji apetit

U prvom dijelu suhostaja krave imaju dobar apetit i mogu pojesti dosta više hrane nego što su stvarne potrebe, te je neophodno ograničiti količinu hrane, posebno hraniva bogata energijom. Ukupna količina hrane u ovoj fiziološkoj fazi je oko 2% suve materije od tjelesne mase krave. Koristiti livadsko sijeno zbog manjeg sadržaja kalcijuma u odnosu na lucerkino sijeno. 

Pojava mliječne groznice često je rezultat nepravilne ishrane zasušenih krava. Krave u suhostaju hrane se krmivima sa malim sadržajem kalcijuma (manje od 50 g/d), malo fosfora (30-40 g/d) i malo kuhinjsknj soli (30 g/d). U obrok se može uvesti i 2-3 kilograma slame. Količinu silaže i drugih hraniva bogatih energijom ograničiti. Koncentrovani dio obroka smanjiti  na 1-2 kg dnevno što zavisi od tjelesne kondicije krave.

Posebnu pažnju obratiti na kondiciju krava

U drugoj fazi suhostaja apetit krava i unos hrane se smanjuje, a potrebe u hranjivim materijama su veće. U ovom periodu krava konzumira do 1,8% suve materije od svoje težine. Smanjenje konzumacije kompenzuje se povećanjem koncentracije energije i proteina u hrani. Količinu koncentrata povećati na 2,5 do 4 kilograma dnevno. Koncentrovani dio obroka povećava se postepeno. Zasušenim kravama dodaju se vitaminsko-mineralni dodaci za suhostaj, koji sadrže više antioksidanata. U ovoj fazi krava treba da konzumira sve vrste hraniva koje će koristiti nakon telenja radi pripreme mikroorganizama u složenom želudcu.

Kako sastaviti izbalansiran obrok za krave?

Mora se posebna pažnja obratiti na kondiciju krava. Loša kondicija (ocjena < 3) u periodu zasušenosti imat će za posljedicu manju količinu mlijeka u narednoj laktaciji, a debele krave sklonije su metaboličkim poremećajima nakon telenja.


Tagovi

Zasušene krave Suhostaj Ishrana Rast ploda Kondicija krava


Autorica

Maja Celing Celić

Maja Celing Celić

Maja je hobi vrtlarica s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je portala Agroklub.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi