Burza

Tržište žitarica, kemikalija, ulja, stočne hrane te voća i orašastih plodova.

Žitarice

Ječam - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
NCDEX (Kolkata)

153,93 EUR/t

09.08.2020. AgroChart

Kukuruz - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

142,33 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
CME (Chicago)

144,84 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

274,40 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

164,50 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

139,72 EUR/t

09.08.2020. AgroChart

Zob - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

154,67 EUR/t

07.08.2020. Quandl

Riža - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

192,32 EUR/t

07.08.2020. Quandl

Pšenica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB (11.5%)

196,80 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
Argentina FOB (12.5%)

199,34 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
CME (Chicago)

165,48 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
CZCE (Zhengzhou) (Hard)

310,92 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

178,00 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
France FOB (12.5%)

185,00 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
Germany FOB (12.5%)

188,00 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

177,71 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
Romania FOB (11.5%)

168,00 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
Romania FOB (12.5%)

181,00 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
Russia FOB (11.5%)

173,04 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
Russia FOB (12.5%)

175,59 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
Ukraine CPT (11.5%)

162,87 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
Ukraine CPT (12.5%)

163,71 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
Ukraine FOB (11.5%)

173,04 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
Ukraine FOB (12.5%)

175,59 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
Western Australia CPT (ASW)

164,55 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
Western Australia FOB (ASW)

185,19 EUR/t

09.08.2020. AgroChart

Uljarice

Uljana repica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ICE Canada (Winnipeg)

310,50 EUR/t

09.08.2020. AgroChart

Soja - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

269,50 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
CME (Chicago)

290,63 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

570,72 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

203,58 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

435,96 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

368,32 EUR/t

09.08.2020. AgroChart

Kemikalije

Etanol - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

3,60 EUR/l

09.08.2020. AgroChart

Ulja

Palmino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
MDEX (Kuala Lumpur)

583,81 EUR/t

09.08.2020. AgroChart

Ulje uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

1.123,66 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

698,50 EUR/t

09.08.2020. AgroChart

Sojino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

586,11 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

740,91 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

982,27 EUR/t

09.08.2020. AgroChart

Suncokretovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB

678,61 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
India C&F

754,95 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
Rotterdam NL FOB

737,99 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
Russia FOB

678,61 EUR/t

09.08.2020. AgroChart

Maslinovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (UK)

2.433,64 EUR/t

31.07.2020. Quandl

Stočna hrana

Sojina sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

237,51 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

359,01 EUR/t

09.08.2020. AgroChart

Suncokretova sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Ukraine FOB

192,55 EUR/t

09.08.2020. AgroChart

Sačma uljana repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

280,85 EUR/t

09.08.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

196,25 EUR/t

09.08.2020. AgroChart

Voće i orašasti plodovi

Banana - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (Central America)

1.091,49 EUR/t

31.07.2020. Quandl

Naranča - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (France)

1,06 EUR/t

31.07.2020. Quandl

Kikiriki - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (Argentina)

1.663,31 EUR/t

31.07.2020. Quandl