Burza

Tržište žitarica, kemikalija, ulja, stočne hrane te voća i orašastih plodova.

Žitarice

Ječam - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
NCDEX (Kolkata)

163,67 EUR/t

-1,00%

22.01.2021. AgroChart

Kukuruz - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

197,94 EUR/t

-0,98%

22.01.2021. AgroChart
CME (Chicago)

209,35 EUR/t

+1,00%

22.01.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

362,31 EUR/t

-0,99%

22.01.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

212,50 EUR/t

-0,98%

22.01.2021. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

230,29 EUR/t

-0,96%

22.01.2021. AgroChart

Zob - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

199,33 EUR/t

-0,99%

20.01.2021. Quandl

Riža - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

213,58 EUR/t

+1,00%

20.01.2021. Quandl

Pšenica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB (11.5%)

224,35 EUR/t

-0,99%

22.01.2021. AgroChart
Argentina FOB (12.5%)

235,85 EUR/t

-0,98%

22.01.2021. AgroChart
CME (Chicago)

213,78 EUR/t

-0,97%

22.01.2021. AgroChart
CZCE (Zhengzhou) (Hard)

352,39 EUR/t

-0,98%

22.01.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

230,25 EUR/t

-0,98%

22.01.2021. AgroChart
France FOB (12.5%)

243,00 EUR/t

+1,03%

22.01.2021. AgroChart
Germany FOB (12.5%)

188,00 EUR/t

22.01.2021. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

189,83 EUR/t

-0,99%

22.01.2021. AgroChart
Romania FOB (11.5%)

212,00 EUR/t

22.01.2021. AgroChart
Romania FOB (12.5%)

240,00 EUR/t

22.01.2021. AgroChart
Russia FOB (11.5%)

242,43 EUR/t

+1,03%

22.01.2021. AgroChart
Russia FOB (12.5%)

244,89 EUR/t

+1,02%

22.01.2021. AgroChart
Ukraine CPT (11.5%)

230,10 EUR/t

+1,01%

22.01.2021. AgroChart
Ukraine CPT (12.5%)

230,92 EUR/t

+1,01%

22.01.2021. AgroChart
Ukraine FOB (11.5%)

242,43 EUR/t

+1,02%

22.01.2021. AgroChart
Ukraine FOB (12.5%)

244,07 EUR/t

+1,02%

22.01.2021. AgroChart
Western Australia CPT (ASW)

207,37 EUR/t

+1,02%

22.01.2021. AgroChart
Western Australia FOB (ASW)

229,07 EUR/t

+1,02%

22.01.2021. AgroChart

Uljarice

Uljana repica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ICE Canada (Winnipeg)

427,17 EUR/t

-0,96%

22.01.2021. AgroChart

Soja - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

368,29 EUR/t

-0,99%

22.01.2021. AgroChart
CME (Chicago)

443,33 EUR/t

-0,96%

22.01.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

725,90 EUR/t

-1,00%

22.01.2021. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

276,94 EUR/t

-0,95%

22.01.2021. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

499,22 EUR/t

-1,00%

22.01.2021. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

365,29 EUR/t

-0,99%

22.01.2021. AgroChart

Kemikalije

Etanol - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

4,98 EUR/l

-0,97%

22.01.2021. AgroChart

Ulja

Palmino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
MDEX (Kuala Lumpur)

723,99 EUR/t

-0,97%

22.01.2021. AgroChart

Ulje uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

1.301,99 EUR/t

-0,99%

22.01.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

698,50 EUR/t

22.01.2021. AgroChart

Sojino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

786,61 EUR/t

+1,03%

22.01.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

1.014,58 EUR/t

-0,98%

22.01.2021. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

1.259,54 EUR/t

-1,00%

22.01.2021. AgroChart

Suncokretovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB

1.023,12 EUR/t

-0,98%

22.01.2021. AgroChart
India C&F

1.076,54 EUR/t

-0,98%

22.01.2021. AgroChart
Rotterdam NL FOB

1.047,78 EUR/t

-0,99%

22.01.2021. AgroChart
Russia FOB

1.027,23 EUR/t

-0,99%

22.01.2021. AgroChart

Stočna hrana

Sojina sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

360,11 EUR/t

-0,94%

22.01.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

457,06 EUR/t

-0,96%

22.01.2021. AgroChart

Suncokretova sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Ukraine FOB

291,73 EUR/t

+1,01%

22.01.2021. AgroChart

Sačma uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

359,13 EUR/t

-0,94%

22.01.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

196,25 EUR/t

22.01.2021. AgroChart