Burza

Tržište žitarica, kemikalija, ulja, stočne hrane te voća i orašastih plodova.

Žitarice

Ječam - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
NCDEX (Kolkata)

178,62 EUR/t

29.05.2020. AgroChart

Kukuruz - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

124,26 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
CME (Chicago)

155,76 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

254,56 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

167,50 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

160,17 EUR/t

29.05.2020. AgroChart

Zob - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

197,33 EUR/t

27.05.2020. Quandl

Riža - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

290,55 EUR/t

27.05.2020. Quandl

Pšenica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB (11.5%)

204,97 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
Argentina FOB (12.5%)

212,20 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
CME (Chicago)

184,42 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
CZCE (Zhengzhou) (Hard)

313,56 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

187,25 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
France FOB (12.5%)

198,00 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
Germany FOB (12.5%)

203,00 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

188,72 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
Romania FOB (11.5%)

168,00 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
Romania FOB (12.5%)

181,00 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
Russia FOB (11.5%)

176,08 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
Russia FOB (12.5%)

180,59 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
Ukraine CPT (11.5%)

180,59 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
Ukraine CPT (12.5%)

180,59 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
Ukraine FOB (11.5%)

176,08 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
Ukraine FOB (12.5%)

178,79 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
Western Australia CPT (ASW)

227,41 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
Western Australia FOB (ASW)

247,76 EUR/t

29.05.2020. AgroChart

Uljarice

Uljana repica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ICE Canada (Winnipeg)

301,92 EUR/t

29.05.2020. AgroChart

Soja - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

281,61 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
CME (Chicago)

302,97 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

634,19 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

198,38 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

462,57 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
ROFEX (Rosario)

299,52 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

385,76 EUR/t

29.05.2020. AgroChart

Kemikalije

Etanol - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

3,86 EUR/l

29.05.2020. AgroChart

Ulja

Palmino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
MDEX (Kuala Lumpur)

486,48 EUR/t

29.05.2020. AgroChart

Ulje uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

887,74 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

698,50 EUR/t

29.05.2020. AgroChart

Sojino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

550,47 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

698,87 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

937,30 EUR/t

29.05.2020. AgroChart

Suncokretovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB

663,68 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
India C&F

738,63 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
Rotterdam NL FOB

704,32 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
Russia FOB

670,91 EUR/t

29.05.2020. AgroChart

Maslinovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (UK)

2.557,52 EUR/t

30.04.2020. Quandl

Stočna hrana

Sojina sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

257,35 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

335,79 EUR/t

29.05.2020. AgroChart

Suncokretova sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Ukraine FOB

207,68 EUR/t

29.05.2020. AgroChart

Sačma uljana repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

285,89 EUR/t

29.05.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

196,25 EUR/t

29.05.2020. AgroChart

Voće i orašasti plodovi

Banana - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (Central America)

1.176,88 EUR/t

30.04.2020. Quandl

Naranča - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (France)

1,01 EUR/t

30.04.2020. Quandl

Kikiriki - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (Argentina)

1.764,41 EUR/t

30.04.2020. Quandl