Burza

Tržište žitarica, kemikalija, ulja, stočne hrane te voća i orašastih plodova.

Žitarice

Ječam - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
NCDEX (Kolkata)

162,56 EUR/t

27.10.2020. AgroChart

Kukuruz - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

212,06 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
CME (Chicago)

182,19 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

320,79 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

197,00 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

194,39 EUR/t

27.10.2020. AgroChart

Zob - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

171,33 EUR/t

21.10.2020. Quandl

Riža - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

203,54 EUR/t

21.10.2020. Quandl

Pšenica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB (11.5%)

211,60 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
Argentina FOB (12.5%)

203,14 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
CME (Chicago)

206,60 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
CZCE (Zhengzhou) (Hard)

312,72 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

206,50 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
France FOB (12.5%)

214,00 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
Germany FOB (12.5%)

188,00 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

188,75 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
Romania FOB (11.5%)

213,00 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
Romania FOB (12.5%)

215,00 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
Russia FOB (11.5%)

213,17 EUR/t

23.10.2020. AgroChart
Russia FOB (12.5%)

214,86 EUR/t

23.10.2020. AgroChart
Ukraine CPT (11.5%)

205,55 EUR/t

23.10.2020. AgroChart
Ukraine CPT (12.5%)

206,40 EUR/t

23.10.2020. AgroChart
Ukraine FOB (11.5%)

214,01 EUR/t

23.10.2020. AgroChart
Ukraine FOB (12.5%)

214,86 EUR/t

23.10.2020. AgroChart
Western Australia CPT (ASW)

200,83 EUR/t

23.10.2020. AgroChart
Western Australia FOB (ASW)

221,33 EUR/t

23.10.2020. AgroChart

Uljarice

Uljana repica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ICE Canada (Winnipeg)

348,34 EUR/t

27.10.2020. AgroChart

Soja - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

338,14 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
CME (Chicago)

362,47 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

606,15 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

0,00 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

502,57 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

371,50 EUR/t

27.10.2020. AgroChart

Kemikalije

Etanol - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

5,03 EUR/l

27.10.2020. AgroChart

Ulja

Palmino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
MDEX (Kuala Lumpur)

655,11 EUR/t

27.10.2020. AgroChart

Ulje uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

1.217,97 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

698,50 EUR/t

27.10.2020. AgroChart

Sojino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

642,84 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

924,54 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

1.123,85 EUR/t

27.10.2020. AgroChart

Suncokretovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB

842,17 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
India C&F

888,72 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
Rotterdam NL FOB

863,33 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
Russia FOB

833,21 EUR/t

23.10.2020. AgroChart

Maslinovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (UK)

2.617,95 EUR/t

30.09.2020. Quandl

Stočna hrana

Sojina sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

329,76 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

407,29 EUR/t

27.10.2020. AgroChart

Suncokretova sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Ukraine FOB

224,16 EUR/t

23.10.2020. AgroChart

Sačma uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

299,35 EUR/t

27.10.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

196,25 EUR/t

27.10.2020. AgroChart

Voće i orašasti plodovi

Banana - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (Central America)

1.035,88 EUR/t

30.09.2020. Quandl

Naranča - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (France)

0,97 EUR/t

30.09.2020. Quandl

Kikiriki - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (Argentina)

1.623,63 EUR/t

30.09.2020. Quandl