Burza

Tržište žitarica, kemikalija, ulja, stočne hrane te voća i orašastih plodova.

Žitarice

Ječam - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
NCDEX (Kolkata)

163,55 EUR/t

-0,97%

09.04.2021. AgroChart

Kukuruz - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

194,23 EUR/t

+1,01%

09.04.2021. AgroChart
CME (Chicago)

220,68 EUR/t

+1,00%

09.04.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

360,69 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

213,00 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

207,28 EUR/t

-1,00%

09.04.2021. AgroChart

Zob - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

208,00 EUR/t

-0,99%

07.04.2021. Quandl

Riža - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

217,13 EUR/t

-0,99%

07.04.2021. Quandl

Pšenica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB (11.5%)

205,58 EUR/t

-0,97%

09.04.2021. AgroChart
Argentina FOB (12.5%)

219,00 EUR/t

-0,98%

09.04.2021. AgroChart
CME (Chicago)

207,71 EUR/t

+1,01%

09.04.2021. AgroChart
CZCE (Zhengzhou) (Hard)

355,69 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

207,25 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart
France FOB (12.5%)

211,00 EUR/t

-0,97%

09.04.2021. AgroChart
Germany FOB (12.5%)

188,00 EUR/t

09.04.2021. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

181,25 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart
Romania FOB (11.5%)

212,00 EUR/t

09.04.2021. AgroChart
Romania FOB (12.5%)

213,00 EUR/t

-0,96%

09.04.2021. AgroChart
Russia FOB (11.5%)

203,90 EUR/t

-0,97%

09.04.2021. AgroChart
Russia FOB (12.5%)

204,74 EUR/t

-0,97%

09.04.2021. AgroChart
Ukraine CPT (11.5%)

191,31 EUR/t

-0,98%

09.04.2021. AgroChart
Ukraine CPT (12.5%)

192,15 EUR/t

-0,98%

09.04.2021. AgroChart
Ukraine FOB (11.5%)

204,74 EUR/t

-0,97%

09.04.2021. AgroChart
Ukraine FOB (12.5%)

205,58 EUR/t

-0,97%

09.04.2021. AgroChart
Western Australia CPT (ASW)

183,04 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart
Western Australia FOB (ASW)

204,88 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart

Uljarice

Uljana repica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ICE Canada (Winnipeg)

543,19 EUR/t

+1,05%

09.04.2021. AgroChart

Soja - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

376,05 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart
CME (Chicago)

467,53 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

734,31 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

272,29 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

498,87 EUR/t

-0,97%

09.04.2021. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

353,14 EUR/t

-1,00%

09.04.2021. AgroChart

Suncokret - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
SAFEX (Johannesburg)

509,70 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart

Kemikalije

Etanol - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

6,04 EUR/l

-0,99%

09.04.2021. AgroChart

Ulja

Palmino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
MDEX (Kuala Lumpur)

822,11 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart

Ulje uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

1.344,89 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

698,50 EUR/t

09.04.2021. AgroChart

Sojino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

987,19 EUR/t

+1,00%

09.04.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

1.079,50 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

1.258,65 EUR/t

-0,97%

09.04.2021. AgroChart

Suncokretovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB

1.250,26 EUR/t

-0,98%

09.04.2021. AgroChart
India C&F

1.325,77 EUR/t

+1,00%

09.04.2021. AgroChart
Rotterdam NL FOB

1.308,99 EUR/t

+1,00%

09.04.2021. AgroChart
Russia FOB

1.267,04 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart

Stočna hrana

Sojina sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

341,35 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart
DCE (Dalian)

467,25 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart

Suncokretova sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Ukraine FOB

260,12 EUR/t

+1,04%

09.04.2021. AgroChart

Sačma uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

362,10 EUR/t

-0,99%

09.04.2021. AgroChart
EuroNext (Paris)

196,25 EUR/t

09.04.2021. AgroChart