Burza

Tržište žitarica, kemikalija, ulja, stočne hrane te voća i orašastih plodova.

Žitarice

Ječam - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
NCDEX (Kolkata)

199,32 EUR/t

10.03.2020. AgroChart

Kukuruz - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

175,96 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
CME (Chicago)

155,76 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

247,00 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

164,75 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

201,37 EUR/t

10.03.2020. AgroChart

Riža - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

225,20 EUR/t

06.03.2020. Quandl

Pšenica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB (11.5%)

189,20 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
Argentina FOB (12.5%)

206,80 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
CME (Chicago)

180,94 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
CZCE (Zhengzhou) (Hard)

332,28 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

175,00 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
France FOB (12.5%)

188,00 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
Germany FOB (12.5%)

203,00 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

184,80 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
Romania FOB (11.5%)

168,00 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
Romania FOB (12.5%)

189,00 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
Russia FOB (11.5%)

185,68 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
Russia FOB (12.5%)

187,44 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
Ukraine CPT (11.5%)

172,48 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
Ukraine CPT (12.5%)

173,36 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
Ukraine FOB (11.5%)

185,68 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
Ukraine FOB (12.5%)

186,56 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
Western Australia CPT (ASW)

203,00 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
Western Australia FOB (ASW)

222,72 EUR/t

10.03.2020. AgroChart

Uljarice

Uljana repica - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ICE Canada (Winnipeg)

290,43 EUR/t

10.03.2020. AgroChart

Soja - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
BM&F (Sao Paulo)

288,08 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
CME (Chicago)

299,17 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

494,00 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
MATBA (Buenos Aires)

196,24 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

455,28 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
ROFEX (Rosario)

291,90 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
TOCOM (Tokyo)

415,65 EUR/t

10.03.2020. AgroChart

Ulja

Palmino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
MDEX (Kuala Lumpur)

515,90 EUR/t

10.03.2020. AgroChart

Ulje uljane repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

960,18 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

698,50 EUR/t

10.03.2020. AgroChart

Sojino ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

529,68 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

686,66 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
NCDEX (Kolkata)

951,84 EUR/t

10.03.2020. AgroChart

Suncokretovo ulje - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Argentina FOB

598,40 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
India C&F

633,60 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
Rotterdam NL FOB

655,60 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
Russia FOB

594,00 EUR/t

10.03.2020. AgroChart

Stočna hrana

Sojina sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CME (Chicago)

261,01 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
DCE (Dalian)

349,83 EUR/t

10.03.2020. AgroChart

Suncokretova sačma - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
Ukraine FOB

182,16 EUR/t

10.03.2020. AgroChart

Sačma uljana repice - cijena na tržištu

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou)

305,24 EUR/t

10.03.2020. AgroChart
EuroNext (Paris)

196,25 EUR/t

10.03.2020. AgroChart