• Mliječno govedarstvo
  • 29.07.2018. 08:00

Kako sastaviti izbalansiran obrok za krave?

Balansiranje obroka je u stvari oosiguravanje hranjivih tvari koje ispunjavaju potrebe životinje i kojima se osigurava održavanje njenog života, rast, proizvodnja i reprodukcija.

Foto: Flickr / U.S. Department of Agriculture
  • 2.749
  • 170
  • 0

Kako objašnjava diplomirani inženjer stočarstva, Predrag Janković, sastavljanje izbalansiranog obroka za mliječne krave sastoji se u tome da se hraniva kombiniraju u količinama koje zadovoljavaju dnevne potrebe. Bez odgovarajuće ishrane, koja zadovoljava sve potrebe životinje u hranjivim materijama, nemoguća je uspješna proizvodnja mlijeka. 

Osiguravanje odgovarajuće količine i odnosa hranjivih tvari

Predrag Janković objašnjava da izbalansiran obrok podrazumijeva, ne samo osiguravanje određenih količina hranjivih materija, nego i odgovarajući odnos među njima. Kod krava, koje se drže u staji, može se ostvariti gotovo potpuna kontrola nad ishranom. Kada je riječ o držanju krava na paši, kontrola u toj mjeri nije moguća jer one slobodno konzumiraju kabastu hranu što može znatno varirati, u pogledu količine, ali i kvaliteta (selekcijom pojedinih biljnih vrsta).

Ne preporuča se da sve krave dobiju isti obrok

U jednom stadu, naročito ako je veće, nije moguće sastaviti obrok za svaku pojedinačnu kravu. S druge strane, nije preporučljivo da sve krave dobijaju isti obrok. Zbog toga obroci trebaju biti sastavljeni za pojedine produktivne grupe krava, kako bi se izbjegla s jedne strane nedovoljna, a s druge preobilna ishrana nekih grla.

Praktično rješenje - podjela obroka

U praksi je raširen postupak da se obrok krava podijeli na dva dijela: osnovni i dopunski. Sastavljanje osnovnog dijela obroka obavlja se na osnovu potreba u hranjivim tvarima za grlo prosjčne tjelesne mase i najniže mliječnosti u nekom zapatu. Taj dio obroka sastoji se pretežno ili isključivo od kabaste hrane. Grla čija je proizvodnja veća, podmiruju svoje potrebe dijelom iz osnovnog obroka, a dijelom iz dopunskog. Osnovni obrok dobijaju sva grla u zapatu dok se dopunski normira u skladu sa višom proizvodnjom. Dopunski obrok se sastoji od koncentriranih hraniva. Svaka krava dobija količinu dopunskog obroka prema tome koliko daje mlijeka.

Pri sastavljanju obroka polazi se od odsnosa suhe tvari

Najčešće se pri sastavljanju obroka polazi od odnosa suhe materije (ili energije) iz kabaste i koncentrirane hrane. Međusobni odnos kabastih i koncentriranih hraniva u obroku za određeni nivo proizvodnje zavisi od: kvaliteta kabaste hrane, i ukupnih potreba krave kada je riječ u energiji. Zbog povećanih potreba u energiji kod visokoproizvodnih krava raste i učešće koncentrata u obroku. 

Udio koncentrata se povećava kod visokomliječnih krava

Zasušene krave mogu dobiti obrok koji se gotovo isključivo sastoji od kabaste hrane, ali kod grla od kojih se očekuje visoka proizvodnja udio koncentrata se povećava. Pri tome zastupljenost kabaste hrane ne bi smjela biti manja od 40% kako se ne bi poremetila populacija mikroorganizama u buragu i procesi koji se odvijaju njihovim djelovanjem. Istovremeno to znači da koncentrirana hraniva ne bi smjela činiti više od 60% suhe materije obroka, čak i kod krava najviše proizvodnje.


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Krave Mliječno govedarstvo Balansiran obrok Ishrana Hranjive materije Kabasta hrana Koncentrat Predrag Janković


Autor

Marinko Tica

Marinko je profesor književnosti s višegodišnjim novinarskim iskustvom u elektronskim medijima. Osobito je zainteresiran za teme i zbivanja u agraru, a zamjenik je urednika na Agroklubu.