Gnojiva

Mineralna i organska gnojiva te poboljšivači tla

Granosano Evo 6:16:0

Organsko mineralno gnojivo • za organsku i održivu poljoprivredu • korisno u održavanju organskog sastava tla • za kisela tla s nedostatkom fosfora •...

cijena na upit

Ennekappa 7:0:21

Organsko mineralno gnojivo • dostupan u peletima, sadrži agrogel • progresivno otpuštanje elemenata biljku opskrbljuje izbalansiranim hranjivim tvarim...

cijena na upit

Progress Micro 6:5:13

Organsko mineralno gnojivo • stimulira hranjivost zemlje te daje magnezij, sumpor i elemente u tragovima • kako bi i potrebe najzahtjevnijih kultura b...

cijena na upit

Proeco 5:10:10

Biološki NPK na bazi životinjskih i biljnih proteina Organsko gnojivo izrađeno ekskluzivno za Pro-eco prema karakteristikama tla i klimatskim uvjetima...

cijena na upit

humus kalifornijskih glista

Humus u prvom redu vrlo povoljno utječe na strukturu tla. Teška i zbijena tla postaju huminizacijom rastresitija, rahlija i lakša, a time se poboljšav...

≈ 6,64 € 12,98 KM

Grena Gran Semina 4.10.0. + Zn

Grena Gran semina 4.10.0. + Zn je organo-mineralno gnojivo s 4% organskog dušika (N) i 10% fosfor(V)-oksida (P2O5) koji pospješuju proliferaciju korije...

≈ 16,42 € 32,17 KM

Grena life 4.6.10. S + 2 MgO

Grena life je gnojivo dobiveno reakcijom između organskog GRENA matriksa i mineralnih materijala (mekih fosfatnih minerala, kalij-sulfata i dolomita)...

≈ 19,05 € 37,34 KM

Aquos K gnojivo sa kelatnim kalijem

Aquos K više nemamo u ponudi i zamijenjen je proizvodom Kappabios. Za dodatne informacije kontaktirajte nas.

cijena na upit

PerlHumus - granulirani poboljšivač tla na bazi leonardita

PERLHUMUS® je granulirani poboljšivač tla na bazi leonardita. Njemački leonardit sadrži visoko kvalitetne i izuzetno bioaktivne huminske tvari, koje d...

cijena na upit

LiqHumus - tekući ojačivač bilja

LIQHUMUS® Liquid 18 je tekući ojačivač bilja na bazi njemačkog leonardita. Alkalnom ekstrakcijom leonardita dobivaju se prirodne huminske kiseline pop...

cijena na upit

BioHealth WSG – vodotopivo organsko gnojivo

Biohealth® TH BS WSG je vodotopivo organsko gnojivo na bazi kalij-humata (aktivni leonardit) i aktivnih biostimulatora. Optimizirano za visoku učinkov...

cijena na upit

HS-300 BIO – poboljšivač tla na bazi huminskih kiselina

HS®-300 BIO je koncentriran i visokokvalitetan poboljšivač tla na bazi huminskih kiselina. Mehaničkim postupkom se u vodenastu otopinu unose čestice h...

cijena na upit

Olivo special 9:1:1 + CaO

Grena olivo special zamijenjen je proizvodom Grena biosprint calcio. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas.

cijena na upit

Borox gnojivo na bazi bor-a

BOROX je gnojivo na bazi bora koji djeluje tako da poboljšava polinaciju, translokaciju i sintezu kalija. Nadomješta manjak bora u biljkama. Možemo ga...

≈ 14,04 € 27,50 KM

Energos P gnojivo sa fosforom

Proizvod više nemamo u ponudi. Za dodatne informacije kontaktirajte nas. 

cijena na upit

Rush N dušik i mikro elementi

Proizvod je zamijenjen proizvodima: OrganorN12, Azobios, Lyso amin. Za dodatne informacije kontaktirajte nas. 

cijena na upit

Stranica 1 od 17. Rezultati 1 - 20 od 336.