• Mašinska muža
  • 11.03.2019. 07:30

Pravilna mašinska muža krava daje više mlijeka

Da bi muža protekla uspješno i da se vime krava ne bi ozlijedilo, aparati za mužu moraju biti higijenski čisti i tehnički ispravni. Faza takozvane glavne muže "toči" najviše mlijeka, ali ništa manje nije bitna i naknadna muža koja utiče na kasnije povećanje mliječnosti muznih krava.

Foto: Bigstockphoto/denisfilm
  • 433
  • 64
  • 0

Svaka muzna jedinica sastoji se od četiri muzne čaše, sabirnika mlijeka, cijevi za vakuum i za mijeko. Muzne čaše su izvana metalne, a iznutra gumene, sa glatkom površinom, da se ne bi zadržavalo mlijeko, a sa njim i bakterije. U unutrašnjosti između ova dva dijela u toku muže stalno se održava podpritisak od 0,4 do 0,5 bara.

Proces muže (isisavanja mlijeka) povremeno se prekida fazom opuštanja, koja nastaje kada je u prostoru između gumenog i metalnog dijela normalan pritisak vazduha. Dešava se da gumeni dio pukne pa ne dolazi do smjenjivanja faza isisavanja mlijeka i faze opuštanja. Vime je tada izloženo stalnom djelovanju vakuuma, što je za krave veoma bolno, a ako potraje duže, može prouzrokovati i razna oboljenja vimena. Zbog značaja za očuvanje vimena, ovaj dio treba češće kontrolisati, a za preporuku je da se promjeni svakih šest do osam mjeseci.

Šta je glavna, a šta slijepa muža?

Čitav proces muže ostvaruje se po fazama: glavna muža, slijepa muža i naknadna muža. Glavna muža počinje odmah po uključenju aparata. U ovoj fazi protok mlijeka je najveći. Puni tok mlijeka ne traje dugo i zavisi od individualnih osobina, ali se smatra da traje samo dvije do četiri minute.

Slijepa muža označava rad aparata za mužu i u vrijeme kad je tok mlijeka mali. Počinje onda kada tok mlijeka padne na 200 grama u minutu.

Kako spriječiti prikrivene upale vimena muznih krava

Djelovanje vakuuma u ovoj fazi opterećuje alveole vimena, a uslijed pritiska muznih čaša na vime, dolazi do sabijanja glavnog kanala za mlijeko. Sprečavanje negativnog djelovanja slijepe muže može se ostvariti blagovremenim prekidanjem ili čak skidanjem aparata sa vimena.

Naknadna muža povećava mlječnost

Naknadna muža nastaje kada se čitava muzna jedinica povlači naniže i istovremeno masira vime. Time se ulazni kanal za mlijeko, koji se nalazi u vrhu sisa, ponovo otvara pa mlijeko može da se pomuze. Naknadnom mužom dobija se relativno mala količina mlijeka, ali se time podstiče brže stvaranje većih količina novog mlijeka pa se tako utiče na povećanje kasnije mlječnosti muzne krave.

Čitav tok muže može da traje duže ili kraće vrijeme, u zavisnosti od različitih faktora među kojima su najznačajniji: period laktacije, opšta sklonost krava ka dužem odavanju mlijeka, nedostaci aparata za mužu i njegova nepravilna upotreba.

Razmuzavanje junica – tri puta dnevno

Kada je riječ o laktaciji krava, ona u prosjeku traje oko deset mjeseci. Proizvodnja mlijeka raste u prva dva mjeseca kada dostiže maksimum, a zatim počinje da opada. Opadanje proizvodnje mlijeka relativno je za svaku kravu.

Ženska telad, osnova kontinuirane proizvodnje mlijeka

"Prva laktacija junica ne obiluje većim količinama mlijeka. Međutim, od nje zavisi ponašanje junica u kasnijim laktacijama. Veoma je važno da se vime junice navikne na proizvodnju većih količina mlijeka. To se postiže razmuzavanjem. To znači da se junice muzu tri puta dnevno. Razmuzavanje traje od 60 do 100 dana i za to vrijeme vime junica stimuliše se za stvaranje više mlijeka. Uvođenje trokratne muže dodatni je napor, ali će se isplatiti u narednim laktacijama.", naglašava dr veterinarske medicine Petar Pavković iz Beograda.


Tagovi

Mašinska muža Proizvodnja mlijeka Laktacija Junice Mliječnost krava Proces muže Muža


Autor

Miodrag Palić

Miodrag Palić

Dugogodišnji novinar, kao i urednik, štampanih i elektronskih medija, bogat iskustva u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi