• Alpske koze
  • 05.12.2018. 11:00

Kako najbolje i najprofitabilnije hraniti mliječne koze?

Mliječnost kvalitetnih alpskih koza je između tri i 3,5 litre mlijeka na dnevnom nivou, a za svaku litru je potrebno između 320 i 350 grama suhe materije.

Foto: Bisgtockphoto/RossHelen
  • 408
  • 34
  • 0

Prosječna masa odrasle koze alpske pasmine iznosi oko 55 kilograma. Računica kaže da takvo grlo treba da unese između 3,2 kilograma suhe materije obroka dnevno, odnosno u špicu laktacije 3,5 kilograma. Mliječnost kvalitetnih alpskih koza je između tri i 3,5 litra mlijeka na dnevnom nivou, a za svaku litru je potrebno između 320 i 350 grama suhe materije. Konzumacija prosječne koza se kreće između pet i 10 kilograma hrane dnevno.

Silaža je vrlo korisna

"Obrok za mliječne koze treba biti dobro izbalansiran, što znači da sadrži sve materije koje će zadovoljiti potrebe grla. Silaža je vrlo korisna u ishrani koza, ali generalno, odgajivači je rijetko koriste, vjerovatno jer im je komplikovano da je spravljaju. To je greška, jer kvalitetan, izbalansiran dnevni obrok mliječne koze u laktaciji treba da sadrži do tri kilograma silaže, sijeno po volji, 1,2 -1,3 kilograma koncentrata, a može se dodati i do pola kilograma lucerke, pogotovo u posljednjoj trećini laktacije, kada je grlo bremenito i nosi dva ili tri ploda", kaže dr Ivan Pihler, profesor ovčarstva i kozarstva na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu. 

Zdravo kozje mlijeko stvara pozitivne terapeutske efekte - u BiH potencijal nedovoljno iskorišten

Oprezno sa lucerkom

Ovaj stručnjak napominje da sa lucerkom treba biti vrlo oprezan. Naime, nema potrebe da njena količina prevazilazi jedan kilogram u obroku. Lucerka je, naime, veliki donor kalcijuma, a veće količine ovog elementa mogu da naruše odnos kalcijum - fosfor, što može dovesti do metaboličkih problema. Takođe, veće količine lucerke poskupljuju obrok, a nju sasvim dobro može zamijeniti kvalitetno livadsko sijeno. Vrlo jednostavno: više sijena, manje lucerke - jeftinija litra mlijeka.

Azelma Zekotić: Iz zabave smo kupili dvije koze i jarca, danas imamo 60 koza i planiramo proizvodnju sira

Što se koncetrirane hrane tiče, proizvođači najčešće praktikuju mješavinu zrna kukuruza i ječma, a to nije kvalitetan koncentrat. On mora da sadrži proteinski dodatak, a Pihler preporučuje da to bude kvalitetna suncokretova sačma (ona u prosjeku sadrži oko 33% proteina), koja je jeftinija od sojine sačme. Generalno, lucerke uz dodatak koncentrata ne treba davati više od jednog kilograma.

Samo kvalitetan brst

Naravno, ako grla više vremena provode na pašnjacima, to dodatno pojeftinjuje proizvodnju. Ali, pašnjaci mogu da kriju zamke, zbog čega treba biti vrlo oprezan. Ako na pašnjaku prevladavaju korovske biljke, treba ga izbjegavati. Takve biljne vrste u sebi sadrže tanine i druge materije koje mogu pokvariti ukus i miris kozjeg mlijeka. Zbog toga su za ispašu mliječnih koza najbolji brst na kultivisanim, sijjanim pašjnacima na kojima prevladavaju graminee, talijanski ljulj, ježevica, a od leguminoza bijela i crvena djetelina.


Povezana biljna vrsta

Lucerka

Lucerka

Sinonim: - | Engleski naziv: Lucerne | Latinski naziv: Medicago sativa L.

Lucerka se uzgaja na svim kontinentima, a od europskih zemalja najveći je proizođač Francuska. Za prehranu domaćih životinja može se koristiti u zelenom stanju ispašom i... Pročitaj više »

Tagovi

Koze Mliječne koze Alpske koze Ishrana koza Silaža Brts Lucerka Ivan Pihler


Autor

Dusan Knezic

Dusan Knezic

Dušan je poljoprivrednji inženjer, novinar i lovac. Novinarstvom se bavi od 2002. godine. Moto kojim se vodi je "Usuditi se, to je cijena napretka".

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi