• Analiza proizvodnje
  • 29.08.2020. 11:30

Kako se odlučiti šta je najbolje proizvoditi na gazdinstvu?

Prvo i osnovno pravilo je analizirati i definisati prioritetne parametre, kao što su: postojeći raspoloživi resursi, radna snaga, analiza tržišta, rentabilnost proizvodnje.

Foto: Marinko Petković
  • 112
  • 38
  • 0

Samovoljno, spletom okolnosti ili silom prilika mnogi odlučuju da započnu svoju poljoprivrednu priču, iako do tada u životu nisu imali baš nikakav dodir sa poljoprivrednom proizvodnjom. Prva i osnovna dilema svih početnika jeste čime se baviti, u šta uložiti novac i šta je isplativije - stočarstvo ili ratarstvo ?

Prva greška koju ne bi smjeli napraviti jer poslije nema povratka nazad, jeste na početku razmišljati o tome gdje i kako će se investicija brže vratiti i kako zaraditi. To je nešto što se analizira na samom kraju. Osnovno je izanalizirati i presložiti prioritetne parametre, kao što su: postojeći raspoloživi resursi, radna snaga, analiza tržišta, rentabilnost proizvodnje. Svaki ulazak u bilo koju poljoprivrednu proizvodnju, a da se prethodno pomenuti faktori ne analiziraju i na kraju ispune značio bi i poptuni promašaj i investicijski gubitak, naročito za početnike.

Sa kojim resursima raspolažete ?

Plodno poljoprivredno tlo osnova je svake proizvodnje. Svaka ideja o agrobiznisu mora započeti sa pretpostavkama o raspoloživom poljoprivrednom zemljištu, bilo da se radi o vlasništvu ili zakupu od drugih lica. Površina, analiza, vrsta tla, nagib, pogodnost za obradu, pristupni putevi, sve to utiče na odluku čime se baviti.

Zašto je naša poljoprivreda zapostavljena, iako imamo raspoložive resurse?

Drugi podjednako važan resurs jeste voda. Ima li na planiranoj lokaciji pristup vodi za navodnjavanje, rijeka, potok, izvor, bunar. Vrlo bitan je i položaj, lokacija terena, gdje treba obratiti pažnju na dovoljnu osunčanost jer je svjetlost podjednako važna sa ostalim resursima za biljnu proizvodnju. Ideja kojom vrstom uzgoja da se bavite, zahtjeva i osiguravanje potrebnih poljoprivrednih mašina, pomagala, objekata i drugih alata. Ako je riječ o stočarstvu, kako, gdje i koju vrstu stoke nabaviti ?!

Radna snaga - osnova planiranja proizvodnje

Svaki tip poljoprivredne proizvodnje zahtjeva ulaganje u rad, odnosno, radnu snagu. Ako se radi o manjim površinama, dva do pet dunuma, radna snaga mogu biti ukućani. Tu se radi o manjim porodičnim biznisima poput uzgoja povrća ili mlijeka sa dva do tri muzna grla u štali. Ukoliko je planirana veća proizvodnja, koja zahtjeva dodatnu radnu snagu, mora se povesti računa o najmu sezonskih radnika.

Povećanje obima posla, zahtjeva i dodatnu radnu snagu, ali ne samo u polju, farmi ili oranicama. Svaka proizvodnja zahtjeva dobar menadžment da bi proizvod stigao do kupca. Dakle riječ je o ljudskim resursima u organizovanju uzgoja, marketinga i prodaje. Za razliku od drugih resursa koje nam priroda besplatno nudi, u angažovanju radne snage iziskuju se i dodatni troškovi rada, što je jedna od analiza pri planiranju proizvodnje. Može li biti dovoljna radna snaga članova porodice ili je potrebno uposliti stalne ili sezonske radnike u odnosu na planirani obim proizvodnje, osnova je planiranja prije pokretanja proizvodnog procesa.

Prvo odrediti da li postoji tržište

Uzalud je nešto proizvoditi što nikako ili preteško nalazi put do krajnjeg potrošača. Započeti proizvodnju mlijeka, bez uvjeta za vlastitu preradu, a da u okruženju nema potencijalnih mljekara i otkupljivača, investicija je koja nema tržišno pokriće. Ili uzgajati jagodičasto voće, za koje nema osiguran direktan plasman na tržnice ili supermarkete, a da pri tome ponovo ne postoji zadruga ili otkupljivač sa kojim bi se ugovorom vezao otkup, također je bez smisla. Nakon što se proizvod proizvede na farmi ili njivi, ključan momenat je način plasmana na tržište.

Domaći proizvodi trebaju slobodan plasman na svjetska tržišta

Stoga svaki početnik u poljoprivrednoj proizvodnji mora biti spreman da nije samo proizvođač već mora biti dobar trgovac, ekonomista i poznavalac osnovnih trendova na tržištu. U samoj početnoj ideji mora već tada biti dogovoren način prodaje, da li na kućnom pragu, online platformi, tržnici ili u kooperantskom sistemu, kako bi uloženi trud i rad bio isplativ. Najgori scenariji je proizvesti biljne usjeve ili mlijeko, a da pri tome tek tragate za kupcem. Biološka priroda proizvoda to neće dozvoliti. Svaki dan skladištenja robe znači gubitak na kvaliteti, a u konačnici manju prodajnu cijenu ili čak bez ostvarene prodaje.

Je li proizvodnja rentabilna ?

Ovaj segment analize ideje čime želite da se bavite u poljoprivredi, znači pretvaranje ideje u brojeve. Svaki rezultat analize veći od nule znači da planirana proizvodnja ima pozitivan bilans i kao takva je rentabilna. U suštini to znači da cijena koštanja mora biti manja u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda.

Za podizanje zasada jabuke potrebna velika investiciona ulaganja, ali dugi niz godina donosi profit

Ako ste za jedan dunum maline uložili 1.000 KM za obradu tla, nabavku gnojiva, zaštitnih sredstava, isplatili berače/sezonske radnike, da bi uzgoj bio rentabilan, a brojčani pokazatelji veći od nule prodajna cijena maline mora pokriti uloženu vrijednost. Za detaljan model analize, za planiranu proizvodnju, poželjno je preračunati i pokriće varijabilnih troškova.

Tek sada, nakon urađenog detaljnog istraživanja, kada poljoprivrednik početnik kreće u investiciju i razvoj ideje postavlja se pitanje stočarstvo ili ratarstvo ?!


Tagovi

Poljoprivredna proizvodnja Poljoprivrednik početnik Poljoprivredno tlo Raspoloživi resursi Rentabilnost proizvodnje Plasman proizvoda Prodajna cijena


Autor

Adi Pašalić

Više [+]

Magistar Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu sa specijalizacijom na odsjeku Tehnologija uzgoja životinja. Autor je dva samostalna razvojna projekta i jednog istraživačkog rada iz područja mljekarstva. Najviše ga zanimaju teme iz područja uzgojno selekcijskog rada i farmerskog poslovanja.