Otvorena je diskusija na temu: Valja li voće saditi u prestupnoj godini?

Otvorena je diskusija na temu: Treba li voće saditi u prijestupnoj godini?

Otvorena je diskusija na temu: Kada bih ja proizvodio rakiju, ja bih 'vako!