Otvorena je diskusija na temu: Kada bih ja proizvodio rakiju, ja bih 'vako!