• uzgoj maslina
  • 17.09.2021. 12:00

Odradite tretmane protiv Paunovog oka i vodite računa o karenci!

U ovom periodu prati se i pojava bolesti Paunovog oka (lat. Spilocaea oleagina) koja kod osjetljivih sorti traži kasno ljetno tretiranje uz kontrolu zaraze.

Foto: Vedran Stapić
  • 65
  • 34
  • 1

Tokom ovog mjeseca veća je mogućnost za česte pojave padavina, što doprinosi navodnjavanju maslinika, ali i samoj sintezi ulja u plodu. Ako ipak izostane značajna količina oborina, onda se nastavlja sa zalijevanjem iz prethodnog perioda, kako bi se na taj način osigurali prinosi. 

Prema stručnjacima Federalnog agromediteranskog zavoda, u cilju boljeg plodonošenja, mlade usjeve potrebno je navodnjavati i do četiri puta, po 20 litara. 

"Kod nekih sorti u petoj sezoni javlja se rodnost ili iste ulaze u taj period, te takvim maslinama treba osigurati ovu agrotehničku mjeru, od tri puta sa 50 litara vode. Stariji nasadi imaj nešto drugačije potrebe - dva puta sa tristotine litara vode", objašnjava dr.sc. Miro Barbarić. Takođe naglašava da je obavezno aplicirane količine uskladiti sa tehničkim karakteristikama sistema za navodnjavanje, u cilju bolje efikasnosti. 

Pretjeravanjem sa dodavanjem vode doprinosimo pojavi odraslih maslinovih muha jer traže sebi mjesto na dijelovima krošnje koja ima izraženu vlagu, ukazuje.

Držati pod kontrolom Paunovo oko

Druga značajna mjera je gnojidba i njome direktno utičemo na stupanj rodnosti, ali i na porast stabla, kondiciju nasada, sintezu ulja, te sveukupno na kvalitet. Zbog svega navedenog, veoma je važno folijarno đubrenje i to sa hranjivima na bazi kalija. 

Nakon provođenja pomenutih agrotehničkih mjera, obratite pažnju i na uklanjanje korova. Ono se izvodi upotrebom herbicida ili košnjom. Ako se kosi, veoma je bitno pridržavati se pravila održavanja vatre na otvorenom, prilikom iznošenja korovne mase na mjesto spaljivanja. Istovremeno poljoprivrednici mogu ostaviti zelenu masu na površini nasada, u cilju malčiranja, odnosno, kako bi se smanjilo isparavanje vode iz zemljišta. 

Cijepljenje ili navrtanje maslina - kako i kada napraviti

Prema riječima mr.sc. Marije Prlić, upotreba ostalih vodotopivih gnojiva i formulacija, ovisi o proizvođaču ili procentu udjela određenog elementa. Takođe, zaštita nasada u devetom mjesecu nastavlja se praćenjem pojave posljednje generacije maslinove muhe (lat. Dacus oleae).

"Upotrebom atraktanata izvodi se ulov maslinove muhe. Atraktne lovke punjene su hidroliziranim proteinima koje mijenjamo jednom do dva puta u mjesecu", navodi Prlić. Inače, riječ je o štetniku ploda koji izaziva povećani udio kiselina u plodu, uslijed oksidacijskih procesa koji su direktno povezani sa pojavom mikroorganizama, upozorava.

U ovom periodu prati se i pojava bolesti Paunovog oka (lat. Spilocaea oleagina) koja kod osjetljivih sorti traži kasno ljetno tretiranje uz kontrolu zaraze, s tim da se pripazi na karencu bakrenih preparata jer joj je dužina i do 56 dana. Zbog mjera sigurnosti tretmane je bolje obaviti nakon berbe. U praksi se ono izvodi tijekom ožujka i travnja, te rujna i listopada.

Veliki značaj pravilne rezidbe

Zaštita masline u ovom mjesecu od strane navedenih štetnika radi se na bazi aktivnih tvari fentiona, dimetoata, diazinona, triklofona, tetraklorvinfosa, te fosmetata.

Jako je važno pratiti karencu preparata za zaštitu kako rezidue pesticida ne bi bile prisutne u plodu.

Kada je riječ o rezidbi, sada se uklanjaju izboji na panju. Ovom mjerom osiguravamo pristupačnost deblu u berbi pomoću maslinarski mreža koje se postavljaju u ravnini zemlje kako bi se sakupili plodovi nakon trešnje ili berbe maslina. Ljetnom rezidbom odstranjivaju se vodopije radi rasterećenja masline od potrebe za vodom. Isto tako bitno je ukloniti sanitarnim rezom bolesne i oštećene grane, kako dijelovi isti ne bi pridonijeli nečistoći sirovine u vrijeme prerade ploda.

Izbor uzgojnog oblika masline - važan faktor pri podizanju zasada

Podsjetimo, u savremenim intenzivnim zasadima rezidba se provodi redovno svake godine. Za tu agrotehničku mjeru vrijede ista osnovna pravila kao i za ostale voćne vrste - regulisanje odnosa rodnosti i porasta i najpovoljnije raspoređivanje rodnih grana po cijeloj dužini one osnovne.

Rezidba u našim uslovima obavlja se u vrijeme kada prestane opasnost od pojave niskih temperatura, obično u martu i aprilu. Kasnije se izvodi u sjevernijim graničnim zonama uzgoja pomenute vrste. U toplijem klimatu i priobalju, može se provoditi tokom cijele zime nakon završetka berbe.


Tagovi

Nasad masline Navodnjavanje masline Ljetna rezidba Maslinova muha Štetnici masline Paunovo oko Folijarna gnojidba


Autorica

Ivana Živanić

Više [+]

Ivana Živanić, dipl.ing- master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbjedne hrane.