BIOPLUG - doktor za zemljište

BIOPLUG - OSTATKE RAZGRADI, HUMUS IZGRADI! Doza primene: 5l/ha bez obzira na količinu organske materije. Nije potrebno unositi UREU, zato što sadrži azotobakter. Cilj je da primenom Bioplug-a ubrzamo i usmerimo procese transformacije žetvenih ostataka do formiranja humusa. Na ovaj način primena Biopluga nadoknađuje nedostatak stajnjaka na našim njivama.

Prethodni video

Sljedeći video


Partner

Biofor System d.o.o.

Batajnički drum 23, 11080 Beogra Zemun, Srbija
tel: +381 (0) 64 18 33 422, e-mail: office@biofor.rs web: http://www.biofor.rs