• Proizvodnja mlijeka
 • 09.07.2019. 07:30

Održavanje mašine za mužu krava

U svakom sistemu muže za koji se čini da radi ispravno tokom vremena može da dođe do nekih istupanja. U muži je svaka greška veoma štetna, prvenstveno za zdravlje krava ali i kvalitet mlijeka. Zbog toga održavanje i kontrola sistema za mužu treba da bude kontinuirani proces.

Foto: Depositphotos/artrebelFS
 • 269
 • 38
 • 0

Mašina za mužu se koristi najmanje dva puta dnevno, a u zavisnosti od tipa farme, dnevno trajanje muže može da varira od jednog sata pa čak do 10 sati. U atumatskom sistemu muže roboti za mužu rade čak 22 sata dnevno.

U svakom sistemu muže za koji se čini da radi ispravno tokom vremena može da dođe do nekih istupanja, u muži je svaka greška veoma štetna, prvenstveno za zdravlje krava ali i kvalitet mlijeka. Zbog toga održavanje i kontrola sistema za mužu treba da bude kontinuirani proces, ali ne da zamjenjuje redovan postupak koji treba da se provodi pri svakoj muži.

Postojanjem generatora na farmi obezbjeđuje se potpuna sigurnost

U pravilnom i redovnom održavanju radnik koji koristi mašinu za mužu ima ključnu ulogu, pri čemu je od velikog značaja njegovo znanje i dobra saradnja s dobro organizovanim i visoko kvalitetnim servisom. Rutina održavanja mašina za mužu obuhvata kontrolu pri svakoj muži, sedmično održavanje i održavanje u periodičnim razmacima.

Prethodno, prije bilo kog plana održavanja, za siguran rad sistema za mužu potrebno je da se osigura neprekidno snabdijevanje električnom energijom. Postojanjem generatora na farmi obezbjeđuje se potpuna sigurnost u tom pogledu. Preporučeno je da se on koristi periodično i kada nema prekida u snabdijevanju električnom energijom, čime se radnik upoznaje sa radom generatora i spreman je da ga koristi kada je to potrebno, pojašnjava savjetodavac za stočarstvo Dragan Jakovljević.

Pravilna mašinska muža krava daje više mlijeka

Dnevne i sedmičnekontrole 

Kontrola pri svakoj muži, obuhvata dnevne postupke koji se obavljaju prije početka i nakon završetka svake muže.

U ove postupke spadaju:

 • kontrola podmazivanja vakum pumpe i nivoa vakuma na vakum-metru poslije njenog uključenja
 • slušanje šuma vazduha koji ulazi u regulator vakuma da bi se kontrolisala rezerva vakuma
 • kontrola izlaza vazduha iz kolektora koji treba da je jasan
 • provjera da nema pukotine na kratkom mliječnom i kratkom pulsnom crijevu
 • slušanje rada svakog pulsatora s provjerom da li radi pravilnom brzinom
 • čišćenje (pranje) sistema za mužu, poslije završene muže sistem se ispira hladnom ili mlakom vodom, nikako vrelom, jer će doći do hvatanja proteina na zidovima sisnih guma i mliječnih cijevi, ali ni prehladnom jer to dovodi do zadržavanja mliječne masti na zidovima. Nakon toga korišćeni uređaji se peru deterdžentom u toploj vodi i ponovo ispiru hladnom
 • korišćenje odgovarajućeg deterdženta za pranje
 • skidanje i pražnjenje suda prekidača vakuma poslije svake muže

Sedmično održavanje podrazumijeva kontrolu ulja u vakum pumpi i kompresoru za vakum i po potrebi dopuna do potrebnog nivoa. U zavisnosti od tvrdoće vode jednom sedmično ili jednom u dvije sedmice potrebno je da se koristi kiselo sredstvo za čišćenje sistema za mužu.

Periodično održavanje i kontrola, obuhvata:

 • kontrolu napona i podešavanje kaiša koji ne smije biti prenapregnut
 • praćenje rada pulsacionog sistema i da li postoje razlike između pojedinih mašina za mužu kao i podmazivanje pulsatora
 • provjeru povezanosti pulsatora i spojeva ventila
 • provjeru samopraznećih ventila u pogledu slobodnog kretanja
 • čišćenje regulatora vakuma od prljavštine na ventilu i kučištu ventila
 • ispitivanje vakum voda toplom vodom s deterdžentom koji ne pjeni
 • provjeru i po potrebi čišćenje svih dijelova mašine za mužu koji se mogu rasklopiti
 • kontrolu svih gumenih dijelova, kao i preventivnu zamjenu dijelova koji imaju ograničeno trajanje
 • spoljno čišćenje opreme

Tagovi

Mašina za mužu Roboti za mužu Sistem za mužu Dragan Jakovljević