• Farme svinja
  • 12.07.2019. 12:00

Kako se stare krmače zamjenjuju nazimicama?

Na specijalizovanim farmama svinja godišnje treba da se zamjeni oko 40% postojećih krmača. Zamjena starih krmača novim može biti na dva načina: sopstvenim odgojem mladih krmača (nazimica) i nabavkom nazimica od drugih specijalizovanih uzgajivača.

Foto: Pixabay/aitoff
  • 237
  • 42
  • 0

Najčešće se misli da je sopstveni uzgoj mladih krmača bolji, prije svega - ekonomski isplativiji. Međutim, zbog brzog razvoja u selekciji svinja ovaj način mogu da primjenjuju samo najveće farme.

Sve druge bi morale da se usmjere na nabavku od onih, za koje se već zna da su specijalizirani u tom poslu. Jer, konačni cilj je sve jasniji i strožiji. On glasi: od svakog legla se očekuje 12 uzgojenih prasadi i da svaka krmača ima najmanje pet prašenja (legala) u svom uzgajivačkom vijeku.

Ne treba nabavljati premlade nazimice

Da bi se uštedjelo, kupuju se suviše mlade nazimice. To je po pravilu prva od grešaka, koje se često prave. Kupovinu nazimica koje nemaju bar šest mjeseci, trebalo bi svakako izbjegavati.

"Prvi podatak o nazimicama treba da bude njihova starost! Ako se već moraju, iz nekog razloga, nabavljati relativno mlade nazimice, onda bar omogućiti dalji pravilan razvoj do najpogodnijeg vremena za prvo osjemenjavanje“, ističe dr Milan Tošić, penzionisani profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu.

Prvo osjemenjavanje u osmom mjesecu po prašenju

Naredna greška odnosi se na termin osjemenjavanja. Mlade nazimice, često već sa šest mjeseci starosti, ispoljavaju polni žar (estrus). Tada ih uzgajivači osjemenjuju iz dva razloga: da se što prije dođe do prasadi, da nazimica sa čak manje od godinu dana starosti ima prvo prašenje; ili iz straha da će nova pojava polnog žara izostati, ako se nazimica odmah ne osjemeni!

Posljednjih godina postaju sve jasnija neka pravila, koja su opšte priznata. To bi bila: nastojati da nazimice imaju bar osam mjeseci kod prvog osjemenjavanja; treba stvoriti uslove da dnevni prirast nazimica bude oko 600 grama; za preporuku je da sopstvena masa (težina) nazimica bude između 140 i 150 kg.

Poželjan priremni, izdvojeni dio na farmi za vještaško osjemenjavanje

Za pripremu nazimica za prvo osjemenjavanje treba svakako imati poseban dio, koji bi bio samo za tu namjenu i kategoriju svinja. I još nešto: svakako je za preporuku da takav dio bude što više odvojen od ostalih dijelova farme, pa čak i da bude potpuno izdvojeno. Tko ima uslova trebalo bi čak da ima poseban objekat samo za ovu svrhu.

Za ulazak u taj dio treba obući posebno radno odjelo, mantil i čizme. To je jedan od minimuma koje zaslužuju buduće krmače - majke, od kojih se očekuje da donesu na svijet najmanje 60 uzgojene prasadi!

Nazimicama obezbijediti dovoljno prostora za kretanje. Površina od dva m2 se smatra minimumom, ali su tri m2 po nazimici više za preporuku. U boksevima treba dati prednost punom podu u odnosu na rešetkasti. Između pojedinih bokseva postaviti rešetkaste pregrade. One olakšavaju neposredni kontakt njuškama i međusobno bolje upoznavanje i prilagođavanje nazimica. Objekti moraju da budu svjetli i bez promaje. Dnevno svjetlo u većem dijelu godine nije dovoljno, pa je umjetno svjetlo obavezno. Trajanje svjetlog dijela dana računa se na oko 14 sati. Neonske cijevi kao izvori svjetla su uvijek pogodnije u odnosu na standardne sijalice.

Savjeti stručnjaka: Majstori proizvode prasad, a šegrti tove svinje!

Važan je i kontakt uzgajivača sa nazimicama

Za uspješnu proizvodnju podmlatka bitan je uspostavljeni neposredni kontakt između čovjeka (uzgajivača) i nazimica. Time se stiče povjerenje nazimica sa čovjekom, koje će kasnije imati sve veći značaj (kod praćenja pojave polnog žara, osjemenjavanja, prašenja, uzgoja prasadi.) 

"Iz tog razloga čovjek mora da ulazi u boks među nazimice više puta dnevno, da prati njihov razvoj i ponašanje, da utiče na međusobno ponašanje nazimica," podsjeća profesor Tošić i naglašava da svaka mlada krmača pravilno njegovana i hranjena godišnje na svijet donosi oko 22 praseta, koja će kao tovna grla imati prirast oko 2.500 kilograma. I tako u naredne tri godine.


Povezana stočna vrsta

Svinjogojstvo

Svinjogojstvo

Svinjogojstvo predstavlja granu stočarstva kojoj je cilj proizvodnja i snabdijevanje tržišta svinjskim mesom i drugim proizvodima. U današnje vrijeme posebna se pažnja posvećuje... Pročitaj više »

Tagovi

Nazimice Svinjogojstvo Uzgoj svinja Mlade krmače Prasad Estrus Milan Tošić


Autor

Miodrag Palić

Dugogodišnji novinar, kao i urednik, štampanih i elektronskih medija, bogat iskustva u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.