Grahorica jara

Sinonim: - | Engleski naziv: Common vetch | Latinski naziv: Vicia sativa L.

Grahorica jara

Grahorica jara sije se vrlo rano u proljeće (prva polovica marta) kako bi pravodobno klijala i nikla i imala dovoljno vremena da razvije vegetativu masu za raniju košnju.

Obrada tla za jaru grahoricu obavlja se prema sistemu obrade tla za jare kulture. Osnovna obrada tla obavlja se u jesen, kako bi tlo preko zime promrzlo i bilo bolje strukture za pripremu u proljeće. Uz jesensko oranje treba obaviti osnovnu gnojidbu i gnojiva zaorati.

Izvor: Prof.dr.sc. M. Gagro; Industrijsko i krmno bilje; 1998.

Grahorica jara - Sorte

ukupno: 2, aktivno: 0, neaktivno: 2

EBENA

OVČEPOLSKA