• Suzbijanje glodara
  • 06.02.2020. 16:30

Na koji način uništavati glodare u lucerištu?

Štetne organizme na parceli možemo uspješno riješiti i biološkim metodama i agrotehnikom, čime utičemo takođe i na visoke i stabine prinose.

Foto: Depositphotos/Haritonoff
  • 235
  • 20
  • 0

Najčešći glodari koji napadaju strna žita, lucerišta i trave na području Lijevče polja su poljski miševi, voluharice i hrčkovi. Ovi štetni organizmi su prisutni tokom čitave godine na navedenim usjevima, a najizraženiji napad je u kasnu jesen, zimi ispod snijega i u rano proljeće poslije topljenja snijega.

Štete se ogledaju na strnim žitima  kroz izgriženo sjeme u jesen, izgrižene tek iznikle mlade biljke ispod snijega i poslije njegovog topljenja, a na lucerištima i travama štete se manifestuju u obliku progrizanja nadzemnih višegodišnjih izdanaka, kako navode na PSSRS

Glodari: Od njive do pčelinjaka - kako ih suzbiti

Korisnim predatorima protiv glodara

Štete u navedenim zasadima, od glodara mogu biti do 30%. Mjere suzbijanja štetočina svode se na tri grupe - agrotehničke, hemijske i suzbijanje prirodnim predatorima. Agrotehničke mjere su žetva strnih žita u optimalnom roku da se smanji njihovo osipanje, strnikanje strništa, duboko oranje i pravovremeno uzimljavanje lucerišta i trava.

Hemijske mjere su primjena  gotovih mamaca ili njihovo spravljanje na gazdinstvima i postavljanje u rupe na njivama vodeći računa da se klopke postave ispravno da ne dođe do trovanja plemenite divljači (srna, zečeva i fazana ). Predatori kao što su grabljivice (sove, vrane i svrake), lisice i mačke takođe su značajni u uništavanju navedenih štetnih organizama u strnim žitima, lucerištima i travama.

Pravilnom njegom postižu se i visoki prinosi

Ako se ispoštuje potpuna agrotehnika u procesu proizvodnje lucerke na navedenom području, pored uspješne zaštite od štetočina, možemo imati i visoke prinose kvalitetnog sijena, pod uslovom čim se obavi košenje da se izvrši prihrana i navodnjavanje

Lucerka: Sa manjom sjetvenom normom do visokih i stabilnih prinosa

Prinos sjemena zavisi od uslova gajenja i primjene odgovarajućih mjera u procesu proizvodnje, a okvirno se kreće u prosjeku od 350 - 500 kg/ha, savjetuju iz PSSRS.


Tagovi

Glodari Uništavanje glodara Korisni predatori Agrotehničke mjere Proizvodnja lucerke


Autorica

Ivana Živanić

Ivana Živanić, dipl.ing- master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbjedne hrane.