• Zaštita od poplava
  • 02.01.2018. 09:00

Investicije u hidro-melioracioni sistem kreću na proljeće

Hidromelioracioni sistem na području gradiške opštine izgrađen je u drugoj polovini prošloga vijeka. Od tada do danas u održavanje ovog mega sistema ulagalo se samo u okviru hitnih intervencija. Ukoliko ove godine ne dođe do ozbiljnijih investicija u ovaj sistem doći će u pitanje poljoprivredna proizvodnja, ugrožavanje inrastrukture i drugih materijalnih dobara.

Foto: Boško Grgić
  • 1.079
  • 114
  • 0

Osim pet crpnih stanica, 32 kilometra odbrambenih nasipa uz riječne tokove i 55 kilometara obodnih kanala sa pratećim nasipima, hidromelioracioni sistem u Gradišci obuhvata i kanalsku mrežu ukupne dužine od 460 kilometara, koji pokriva površinu od 17 hiljada hektara zemljišta.

Sporadične intervencije i zahvati na hidromelioracionom sistemu doveli su do toga da su kanali zarasli i zamuljeni, što znatno smanjuje njihovu propusnu moć. U slučaju većih padavina kanali su puni, te na kritičnim dionicama dolazi i do izlijevanja vode iz korita i plavljenja poljoprivrednih površina i naselja.

Sava poplavila oranice oko Gradiške, sada stagnira

Da bi sistem zadovoljio svoju funkciju potrebno je izvršiti sječenje stabala i drveća, izmuljivanje, sanaciju mostova, rekonstrukciju propusta za vodu i održavanje pristupnih puteva.

Poljoprivrednik Toni Barišić iz prigradskog naselja Bok Jankovac kaže da mu voda iz poplavljenih kanala svake godine uništi trećinu usjeva.

"Kanalska mreža godinama ne funkcioniše. Sijemo na sreću, evo i ove zime su mi potopljeni usjevi. Najžalosnije je da kada opadne nivo Save kanali ostanu prepuni i njive poplavljene, jer sistem nije u funkciji", kaže Barišić.

Na proljeće kreće sanacija sistema

Načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić najavio je radove na hidromelioracionom sistemu. U opštinskom budžetu za te namjene je osigurano 300 hiljada konvertibilnih maraka.

Sredinom decembra prošle godine Sava je poplavila zemljište

"210 hiljada maraka ćemo utrošiti na čišćenje, krčenje i održavanje kanala i sanacije propusta za vodu. 60 hiljada ćemo utrošiti za sanacije klizišta i izradu vodoutvrda, a 30 hiljada čuvamo za hitne intervencije", rekao je Adžić, najavivši pri tome i intervencije sa nivoa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno JU 'Vode Srpske.

Očekuje se da sredstvima ministarstva bude finansirano servisiranje postojećih crpnih pumpi i nabavka novih. Ovaj sistem godinama ne funkcioniše ni približno projektovanim mogućnostima, a rezultat toga su poplavljene oranice i objekti, prepuni kanali, poplavljeni podrumi u gradskom području.

Iz fonodva Evropske unije?

"Moramo se odgovorno odnositi prema ljudima, materijalnim dobrima, posebno prema poljoprivredi. Ovaj problem se djelimično može rješavati i iz fodova Evropske unije, pogotovo kada su u pitanju oblasti infrastrukture, ekologije, ili prekogranične saradnje", istakao je Adžić.

Lokalna vlast u Gradišci s pravom očekuje da se u ove projekte uključe i Šumsko gazdinstvo 'Gradiška', komunalna preduzeća, ekološka udruženja,omladinske organizacije i mnogi drugi. Osim funkcionalnog hidro-meliracionog sistema dobićemo i bolje uslove za život, posebno sa ekonomskog, ekološkog i zdravstvenog stanovišta.

Foto: Boško Grgić


Fotoprilog


Tagovi

Zoran Adžić Vode Srpske Gradiška Toni Barišić Hidromeliracioni sistem Bok Jankovac


Autor

Boško Grgić

Boško Grgić

Boško je inžinjer menadžmenta sa dugogodišnjim iskustvom u poljoprivredi i novinarstvu. Autor na desetine tv, radio i štampanih serijala o poljoprivrednoj proizvodnji.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi