Može povući više - manje sve priključne uređaje za obradu zahvata do pet metara, koji su i najčešće u uporabi... Uskoro o ovoj temi čitajte više na Agroklubu !