Od svih kategorija tla, najmanje su predmetom kupoprodaje bili pašnjaci, a kojih 600.000 ha pruža potencijal za razvoj ekološkog uzgoja goveda... Više o ovoj temi čitajte uskoro na Agroklubu.