• Poticaji
 • 28.04.2021. 16:30

Poticaji za silažni kukuruz 220 KM/ha, prijava proizvodnje do kraja maja

Prijava početka proizvodnje silažnog kukuruza vrši se u nadležnim općinskim/gradskim Službama preuzimanjem P1 Obrazca i slanjem istog prema nadležnom kantonalnom ministarstvu poljoprivrede.

Foto: Adi Pašalić
 • 1.656
 • 352
 • 0

Primjena agrotehničkih mjera u proizvodnji silažnog kukuruza je iza nas. Čekaju se prvi ljepši proljetni dani i optimalan period za sjetvu, te se za nadati dobrom urodu ove godine, a od kojeg zavisi kompletna ishrana krava u zimskim danima, kao i uglavnom tokom cijele godine.

Proizvodnju mlijeka prati i uzgoj silažnog kukuruza koja je i predmet poticajnih mjera u Federaciji BiH za aktuelnu 2021. godinu. Obzirom da se moraju ispuniti određeni administrativni preduvjeti, za sve farmere itekako je važno napomenuti prijavu početka proizvodnje silažnog kukuruza u mjesecu maju.

Sačuvajte račune o nabavci sjemena

Prema Programu poticaja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za ovu poljoprivrednu sezonu, koeficijent obračuna visine poticaja u uzgoju ove žitarice iznosi 280 KM po hektaru za pravna i 220 KM/ha za fizička lica. Pored općih, farmeri moraju ispuniti i posebne uslove kako bi ostvarili pravo na subvencije, a to je:

 • Da imaju zasad silažnog kukuruza na minimalno dva hektara ili 20 dunuma;
 • Na jednom hektaru zasijanog kukuruza, trebalo bi da postoje najmanje četiri goveda u uzgoju;
 • Ukoliko se vrši prodaja, da posjeduju dokaz o prodaji najamnje 20 tona silažnog kukuruza;
 • Podnesu prijavu početka proizvodnje na P1 obrascu.

Na koje datume u 2021. poljoprivrednici trebaju obratiti pažnju?

Također, bitna napomena svim poljoprivrednicima je i da sačuvaju račune o nabavci sjemena za ovaj usjev, obzirom da se računi o kupovini sjemenskog materijala koriste kao dokaz za posjedovanje istog, u postupku ostvarivanja prava na potpore.

Prijava proizvodnje i krmnog bilja

Prijava početka proizvodnje navedene žitarice vrši se u nadležnim općinskim i gradskim Službama, preuzimanjem P1 Obrazca i slanjem istog prema nadležnom kantonalnom ministarstvu poljoprivrede najkasnije do 31. maja.

Osim silažnog kukuruza, do kraja petog mjeseca može se prijaviti i proizvodnja drugog krmnog bilja poput stočnog graška (do 15. 05.) i grahorice (do 31. 05.) tekuće godine. Nakon toga ovlašteni službenik u toku vegetacije, a najakasnije u roku od 60 dana od podnošenja zahtjeva izlazi na teren, obilazi mjesto proizvodnje silažnog kukuruza i sačinjava službeni zapisnik o zasijanoj površini.

Rokovi prijave za druge usjeve

Pored navedenog kukuruza, u mjesecu maju ističu i rokovi za prijavu proizvodnje ostalih kultura:

 • Proizvodnja krušnih žitarica (pšenica i raž), prijava (P1 Obrazac) do 15. maja 2021. godine;
 • Uzgoj stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale, prijava (P1 Obrazac) do 15. 05. tekuće godine;
 • Proizvodnja uljarica (uljana repica, suncokret i soja) uljana repica do 15. maja, suncokret i soja, prijava (P1 Obrazac) do kraja maja i
 • Uzgoj povrća (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk, salata i mladi krompir), prijava (P1 Obrazac) do 31.05.

Tagovi

Agrotehničke mjere Prijava proizvodnje Silažni kukuruz Poticaji Nabavka sjemena Proizvodnja krmnog bilja Proizvodnja uljarica


Autor

Adi Pašalić

Više [+]

Magistar Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu sa specijalizacijom na odsjeku Tehnologija uzgoja životinja. Autor je dva samostalna razvojna projekta i jednog istraživačkog rada iz područja mljekarstva. Najviše ga zanimaju teme iz područja uzgojno selekcijskog rada i farmerskog poslovanja.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Stiglo sjeme #mojepovrće
Sjetva počinje kada prestane kiša.