Simentalac

Simentalac

Simentalac je najpoznatija kombinovana pasmina na svijetu, namijenjena proizvodnji mesa i mlijeka. To je švicarska pasmina koja potječe iz doline rijeke Simme iz kantona Bern. Tjelesna masa krava je od 600 do 750 kg, a visina grebena 135 do 140 cm. Boja dlake je svjetlo žuta do crvena s bijelim mrljama, bijele glave i repa. Prosječna proizvodnja mlijeka je 5 028 kg mlijeka sa 4,05% mliječne masti i 3,32% bjelančevina. Ipak, treba  napomenuti da proizvodnja mlijeka simentalaca kod nas zaostaje za svjetskim prosjekom i to prvenstveno zbog lošije hranidbe i menadžmenta. Tovne sposobnosti simentalaca su visoke, tako dnevni prirast u tovu mlade junadi do 450 kg iznosi 1,2 do 1,3 kg, randman mesa je između 60 i 62%, kasniji je početak zamašćivanja trupova, vrlo dobra kakvoća mesa i mramoriranost.