Hereford

Hereford

Hereford je Engleska pasmina srednje velikog okvira. Crvene je boje dlake osim područja glave i trbuha koji su bijele boje. Ovu pasminu odlikuje dobar prirast mesa uz neznatno zamašćenje trupova. Imaju snažnu kvadratnu konstituciju, i dnevni prirast od 1,3 kg i randman mesa od 70%. Izražena je snažna mišićavost prednjeg dijela trupa, dugačak i mišićav greben, a butovi su dobro obrasli mišićima. Ova pasmina je vrlo pogodna za sistem držanja krava-tele. Krave su teške prosječno 550 do 700 kg s visinom u grebenu do 140 cm, a bikovi mogu težiti i do 1100 kg i visine 148 cm.