Sjetva krompira u Lijevče polju

U Lijevče polju zasijano je 3 hiljade hektara krompira.

Prethodna galerija

Slijedeća galerija