• Ljetna rezidba
  • 23.06.2019. 07:30

Šta je cilj zelene (ljetne) rezidbe voćaka?

Rezidbom tokom ljeta postiže se ravnoteža porasta i rodnosti stabala i sprječava nepotrebno trošenje hranjivih tvari.

Foto: Depositphotos/fotokostic
  • 543
  • 81
  • 0

Zelena rezidba je, prije svega, dopuna zimske rezidbe (na zrelo) i obavlja se tokom juna i jula. U odnosu na stadijum razvoja voćke, režu se mlada stabla u toku formiranja uzgojnog oblika krune i starija stabla u punoj rodnosti.

Prilikom zelene rezidbe jabučastih i koštičavih vrsta i sorti voćaka uglavnom se izbojci (mladari) iz tekuće vegetacije - povijaju, savijaju, pinciraju ili potpuno uklanjaju.

Na horizontalnim granama više plodova

Povijanje i savijanje jednogodišnjih mladara, kako bi se formirale horizontalne rodne grane, ima za cilj - da voćki omoguće veću i redovnu rodnost. Mladare i buduće skeletne grane treba povijati tako da zauzmu što horizontalniji položaj kako bi se hranjive tvari (azot, ugljeni hidrati, fitohormoni) ravnomjerno raspodijelile duž grana i grančica. Na taj način uspostavlja se ravnoteža između porasta i rodnosti.

"Rodnost se povećava zbog toga što se određeni broj bočnih vegetativnih pupoljaka transformira u generativne ili cvjetne pupoljke. Oni nakon oplodnje formiraju zadovoljavajuću količinu plodova, što nije slučaj kod potpuno vertikalnog položaja ljetorasta i grana, koji ponekad uopće nemaju rod. Savijanjem jednogodišnjih mladara koji rastu vertikalno, u unutrašnjost krune, ili obično na vršnom dijelu krune (pri uzgojnom obliku palmeta, na najvišem spratu) sprječava se nepotrebno trošenje hranjivih tvari", objašnjava diplomirani inženjer voćarstva, Aleksandar Antić.

Savijeni mladari prestaju rasti

Savijanjem suvišnih i vertikalnih jednogodišnjih mladara u fazi formiranja uzgojnog oblika krune, postižu se povoljni rezultati u rastu skeletnih grana, odnosno formiranju rodnog drveta koji će dati rodne grančice.

Ukoliko se od samog početka uzgoja kruna pravilno formira, ona će biti snažna, simetrična, rodna, vitalna i dugovječna. Savijeni izbojci više ne rastu, ali žive i fotosintetiziraju, odnosno normalno stvaraju organsku hranu za porast ostavljenih skeletnih grana i rodnih grančica.

Savijanje mladara pomoću specijalnih štipaljki

Mladari i grane mogu se savijati kanapom (rafijom) ali su se najbolje pokazale specijalne štipaljke na čijim krajevima nalazi se komad metala koje pritišće grančicu. Ukoliko je štipaljka bliža mjestu račvanja - grana se povija, a ako je štipaljka bliža vrhu mladara - onda se on savija.

Prednost upotrebe štipaljki je što se lako postavljaju na željeno mjesto, a mogu se koristiti više godina.

Šta se postiže pinciranjem (zakidanjem) mladara?

Pinciranjem jednogodišnjih mladara zakidaju se i skraćuju vrhovi i na taj način direktno nastavlja dalji porast mladara. Ovim postupkom pruža se mogućnost ostavljenim granama i rodnim grančicama da se bolje hrane, rastu i formiraju pupoljke. "Pincirana skraćena grančica i dalje sa preostalim lišćem fotosintetizira i stvara organsku hranu za sebe i druge dijelove krune, ali više nije konkurentna", ističe Antić i naglašava da se u toku naredne rezidbe na zrelo, do osnove uklanjaju svi pincirani mladari.


Tagovi

Ljetna rezidba Voćarstvo Voćari Koštičave vrste Piniciranje Aleksandar Antić


Autor

Miodrag Palić

Miodrag Palić

Dugogodišnji novinar, kao i urednik, štampanih i elektronskih medija, bogat iskustva u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi