• Savijač jabuke
  • 13.06.2019. 09:00

Savijač jabuke - kako ga pratiti i suzbiti?

Primjenom nekih agrotehničkih mjere može se smanjiti brojnost populacije savijača jabuke. Od preventivnih mjera preporučuje se uništavanje opalih plodova u voćnjacima i higijena u i okolo skladišta. Preporučuje se postavljanje traka (lovi pojasevi) od valovitog kartona okolo stabala.

Foto: PSSRS
  • 94
  • 24
  • 0

Savijač jabuke (Cydia pomonella) je jedan od ekonomski najznačajnijih štetočina na jabuci. Kod nas je prisutan i čini značajne štete. Osim jabuke, napada i druge voćne vrste kao što su kruška, orah i dunja. Prisutan je svuda gdje se gaji jabuka, štete nastaju uslijed ubušivanja gusjenica u plod jabuke gdje dolazi do crvljivosti samog ploda (naslovna fotografija). Napadnuti nezreli plodovi opadaju, a preostalim plodovima je smanjen kvalitet zbog crvljivosti. Savijač jabuke ima 2 generacije godišnje. Prezimljava kao gusjenica u pukotinama kore i ispod kore debla.

Agrotehničke mjere za smanjenje brojnosti populacije 

Primjenom nekih agrotehničkih mjere može se smanjiti brojnost populacije savijača jabuke. Od preventivnih mjera preporučuje se uništavanje opalih plodova u voćnjacima i higijena u i okolo skladišta. 

Preporučuje se postavljanje traka (lovi pojasevi) od valovitog kartona okolo stabala. Lovni pojasevi se postavljaju pred kraj piljenja larvi, a uklanjaju se prije izlijetanja leptira. Trake se uklanjaju i spaljuju svakih 15 dana, radi uništavanja larvi.

 Postavljene trake od valovitog kartona okolo stabla (Foto: PSSRS)

Feromonske klopke prate let savijača

Najvažnije je pravilno odrediti vrijeme tretiranja kada je u pitanju ova štetočina. Suzbija se isključivo preventivno na bazi praćenja razvoja insekta. Optimalno vrijeme za primjenu sredstava za zaštitu za suzbijanje gusjenica savijača omogućuju nam feromonske klopke. Pomoću sume efektivnih temperatura i feromonskih klopki pratimo ulov leptira i na osnovu ovih metoda daje se preporuka za tretiranje. Pomoću feromonskih klopki usavršene su metode praćenja leta savijača, praćenje kritičnog broja leptira i određivanje optimalnog roka suzbijanja.

Kod pojave prve generacije savijača preporuka je tretirati 6 do 8 dana nakon kritičnog broja leptira, a kod ljetnih generacija tretiranje vršiti 4 do 6 dana od pojave kritičnog broja leptira. 

Feromonska klopka (Foto: PSSRS) 

Koje insekticide koristiti? 

Za suzbijanje prve generacije savijača jabuke preporučuje se primjena insekticida iz grupe regulatora razvoja aktivne materije: fenoksikarb (preparat Insegar 25 WG). Tretiranje protiv prve generacije obavlja se insekticidima na bazi aktivne materije klorantranilprol (preparat Coragen 20 SC) ili emamektin (preparat Affirm). Na početku piljenja larvi može se primjeniti aktivna materija spinetoram (sredstvo Delegate 250 WG).

Insekticidi iz iste grupe primjenjuju se najviše dva puta u suzbijanju da se ne bi razvila rezistentnost kod štetnih insekata.

Autor: Bojana Malović, Savjetodavna Srpske


Izvori

Savjetodavna Srpske


Tagovi

Savijač jabuke Cydia pomonella Feromonske klopke Suzbijanje Larve Insekticidi

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi