• Plamenjača dinje
  • 10.08.2019. 12:30

Kako suzbiti plamenjaču dinje?

Za većinu prouzrokovača plamenjače, vlažno i prohladno vrijeme je osnovni uslov za širenje bolesti, što nije slučaj sa plamenjačom dinje.

Foto: Depositphotos/tchara
  • 198
  • 17
  • 0

Na području Semberije uočeno je prisustvo simptoma plamenjače dinje. Ova bolest podjednako napada krastavac, lubenicu, tikvicu i dinju.

Na starijem lišću javljaju se pjege žućkaste boje. Ove pjege se šire i mogu zahvatiti veliki dio lista. Na naličju lista u okviru ovih pjega razvija se sivkasta prevlaka reproduktivnih organa parazita. Pjege se spajaju, a zaraženi dijelovi liske se suše, postaju krti, lome se i raspadaju uslijed dejstva vjetra i udara kišnih kapi. Jače zaražene biljke uslijed masovnog propadanja listova uginjavaju.

Za većinu prouzrokovača plamenjače, vlažno i prohladno vrijeme je osnovni uslov za širenje bolesti, što nije slučaj sa plamenjačom dinje. Plamenjača dinje ostvaruje zarazu biljaka na temperaturama od 8 do 30° C, sa optimumom od 15 do 25° C. Za ostvarenje zaraze dovoljno je svega dva časa, kada je relativna vlažnost vazduha 100% (prisutna kap vode) na temperaturi od 20 do 25°C.

Kako suzbiti prouzrokovače ove vrste plamenjače?

Protiv ove bolesti se moramo boriti preventivnim tretmanima. Treba omogućiti biljci nesmetani razvoj (bez plamenjače) i na taj način ostvariti šansu za što veći prinos. S obzirom da se radi o prouzrokovaču plamenjače koji uglavnom ostvaruje zarazu preko stominih otvora sa naličja lista, za uspješnu zaštitu biljaka neophodno je preventivno i veoma kvalitetno pokrivanje svih dijelova biljaka efikasnim fungicidima, savjetuje stručnjak Đorđe Glišić iz PSSRS.

Za suzbijanje prouzrokovača ove vrste plamenjače, postoje brojni preparati na bazi sljedećih aktivnih materija, odnosno njihovih kombinacija: bakar, mankozeb, fosetil aluminijum, azoksistrobin, cimoksanil metalaksil+mankozeb, cimoksanil+famoksadon i dr. Pri primjeni fungicida obavezno voditi računa o karenci.


Povezana biljna vrsta

Dinja

Dinja

Engleski naziv: Melon | Latinski naziv: Cucumis melo L.

Dinja je jednogodišnja biljka koja se ubraja u porodicu Cucurbitaceae pa bi se stoga trebala smatrati povrćem. Međutim, mnogi smatraju da je dinja voće. Cvate na početku ljeta, a... Pročitaj više »

Tagovi

Dinja Plamenjača Suzbijanje bolesti

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi