• Bayer vinogradar
  • 08.05.2017. 18:00

Bayer savjeti za vinogradare 8.-14.5.2017.

Bayer vinogradari donose nove informacije o stanju u vinogradima i bolestima koje trenutno najviše prijete!

  • 618
  • 31
  • 0

Bayer vinogradari donose nove informacije o stanju u vinogradima i bolestima koje trenutno najviše prijete sigurnom razvoju mladica vinove loze.

Krajem proteklog tjedna, na području Hercegovine vrijeme je bilo promjenjivo sa kišnim razdobljima. Vremenska prognoza za početak ovoga tjedna također najavljuje nestabilno vrijeme sa mogućnošću oborina. Štete od mraza su velike na većini lokaliteta u Hercegovini, pa stoga preporučujemo upotrebu aminokiselina u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu.

05.05 Merlot, Ljubuški

Na hladnijim položajima i prirodnim depresijama primjetan je zastoj vegetacije, pa loza nije ušla u fazu intenzivnog porasta. Iako je vegetacija krenula ranije 10-tak dana, sada je u blagom stagniranju, te možemo reći da je u fazi višegodišnjeg prosjeka.

Prošlotjedna kiša, vezana uz nadolazeću kišu u ovom tjednu, te oslabljeni obrambeni potencijal loze vezan uz agroekološke uvjete, vinogradaru znači poziv na posebnu pozornost u zaštiti vinograda od bolesti. Ostvareni su svi potrebni uvjeti za infekciju i širenje biljnih bolesti, tako i u ovom tjednu preporučujemo proizvode iz Bayerove palete koji vezani uz ovu fenofazu daju najveću sigurnost u zaštiti vinograda.

Na položajima na kojima je dužina mladica do 10 cm preporučujemo kontaktni pripravak Antracol WG u dozi od 2 kg/ha u kombinaciji sa sumpornim pripravcima prema preporuci proizvođača. Za sve položaje na kojima je dužina mladica preko 10 cm preporučujemo kontaktno-sistemične pripravke Antracol Combi WP 76 ili Mikal Flash, u kombinaciji s Nativo WG, kao pripravke koji svojim mehanizmom djelovanja omogućavaju, ne samo efikasnu i sigurnu zaštitu od plamenjače i pepelnice, već i dugotrajnost u uvjetima intenzivnijeg porasta vinove loze.

05.05 Vranac, Mostar

Na položajima gdje grinje izazivaju veće štete, a pojava erinoze je uočena na više položaja u Hercegovini, preporučujemo akaricid Envidor u dozi od 0,4-0,5l/ha. Napomena da Envidor ima najbolju učinkovitost kad su mladice 7-8 cm dužine.

S kretanjem vinograda, a u borbi protiv korova preporučujemo pripravak Basta 15. Iako je loza krenula, tretiranje korova pripravkom Basta 15 omogućuje u početku vegetacije vinove loze sigurno i efikasno suzbijanje svih korova.

Tablica preporuka za Mostarsko vinogorje

Podregija/vinogorje

Fenofaza: 08.05.2017.

Opasnost od bolesti/štetnika

Preporuka za tretiranje

Doza

  1. Mostarsko vinogorje Hercegovina

Mladice do 10 cm

Plamenjača

Antracol WG 70

2,0 kg/ha

Pepelnica

Sumporni pripravak

Prema preporuci proizvođača

Grinje

Envidor SC

0,4 l/ha

Korovi

Basta 15

4-5 l/ha

Mladice preko 10 cm

Plamenjača

Antracol Combi ili Mikal Flash

2,5 kg/ha

3,0 kg/ha

Pepelnica

Nativo

0,2 kg/ha

Kontakt osoba i broj mob.
Ivan Nižić, 063 372-773; ivan.nizic.ext@bayer.com

___________________________________________________________________________________

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati na siguran način. Pri odabiru sredstva poštivati priložene upute o vremenu primjene i broju tretmana tijekom vegetacije.

05.05 Žilavka, Ljubuški

Tagovi

Bayer Vinogradi Ivan Nižić Savjeti


Partner

Bayer d.o.o. (BiH)

Zagreb, Hrvatska
tel: + 385 (0)1 6599 994, e-mail: manuela.pavina.ext@bayer.com web: http://www.cropscience.bayer.hr/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi