• šumarski sektor
  • 22.05.2021. 16:30

Za očuvanje BiH šuma, nadležni izdvojili preko 2,6 miliona KM

Cilj je postići trajnost općeg dobra šuma i šumskog zemljišta, poručuju u Ministarstvu privrede KS.

Foto: Jelena Gajić Đokić
  • 55
  • 12
  • 0

Tokom jučerašnje sjednice Vlade Kantona Sarajevo, usvojen je zaključak posredstvom Ministarstva privrede o "Programu utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta KS za provođenje šumsko - uzgojnih radova, kao i onih na zaštiti šuma na području pomenutog kantona, u 2021. godini"

Naime, Uprava za šumarstvo, a u skladu s članom 57. stava 2. Zakona o šumama KS, pripremila je Program kojim se preciziraju svrha i načini utroška potpora za finansiranje i sufinansiranje projekata u šumarskom sektoru, stoji u zvaničnom saopćenju Ministarstva privrede KS.

Prema riječima Adnana Delića, ministra privrede ovog kantona, u pitanju je Program utroška namjenskih sredstava, izdvojenih iz OKFŠ-a, a koji služe za realizaciju projekata u oblasti osnovnih funkcija šuma, šumske putne infrastrukture, uzgoj i zaštitu šuma, kao i njihovog održavanja i liječenja. 

"Cilj je postići trajnost općeg dobra šuma i šumskog zemljišta", naglasio je ministar Delić.

Također, ovim Programom podstiču se i unapređuju biološke funkcije šuma, tačnije održavanje biodiverziteta, te ekonomske i produžene, odnosno socijalne uloge šuma.

Hoće li se uspjeti očuvati funkcije šuma ?

Istakao je da je Uprava prilikom izrade navedenog dokumenta razmatrala i uzela u obzir i aktuelno stanje šuma i šumskog tla na području Kantona Sarajevo, te da su osim navedenih, u obzir uzete i već realizovane aktivnosti i radovi na zaštiti ovog ekosistema koje je provodilo Ministarstvo privrede preko Uprave za šumarstvo, te godišnji planovi gospodarenja šumama koje je pripremilo i provodilo KJP "Sarajevo - šume".

Delić je kazao i da je tako definisani Program utroška namjenskih sredstava u šumarskom sektoru, opredjelio 2.606.559 KM budžetskih sredstava, od kojih je pet hiljada KM predviđeno kao transfer pojedincima, 20 hilada KM za nevladine organizacije, te 2.581.559 KM javnim preduzećima za kapitalne projekte u šumarstvu.

"Sve navedene aktivnosti realizirat će se u skladu s Pravilnikom i iz Budžeta Kantona Sarajevo", istakao je ministar privrede.

Nedovoljna obnova šuma u Federaciji FBiH - šta kaže izvještaj revizije?

Kako smo ranije pisali, Vladi FBiH kao i kantonalnim vladama preporučeno je da definišu jasne kriterije i pravila na osnovu kojih se državne šume daju na korištenje šumsko - privrednim društvima, kao i sankcije za njihovo nepoštivanje. Ova preporuka je potpuno provedena, što je definisano i Prijedlogom zakona o šumama.


Tagovi

Šumarski sektor Funkcije šuma Održavanje biodiverziteta Šumsko zemljište Adnan Delić


Autor

Ivana Živanić

Više [+]

Ivana Živanić, dipl.ing- master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbjedne hrane.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

IMATE LI DOVOLJNO ZALIHA HRANE U KOŠNICI? Velike zalihe hrane u toku zime imaju veoma važnu ulogu u regulisanju mikroklime u košnici.Što su zalihe hrane u košnici veće,to je kolebanje temperature manje i manje su oštre promjene temperature.... Više [+]