• Šumski fond
  • 30.03.2019. 18:00

Šumama pokriveno 43% EU - u BiH šumovitost 1,38 ha po stanovniku

Prema Eurostatu, šume EU apsorbirale su 417 miliona tona ugljičnog dioksida u 2016. godini, što odgovara oko 9% ukupnih emisija stakleničkih plinova, odnosno, 414 miliona tona.

Foto: Depositphoto/ccat82
  • 73
  • 12
  • 0

Europska unija imala je blizu 182 miliona hektara pod šumama i šumskim zemljištem u 2015. godini, što odgovara 43% pod ovim površinama. Šumska zemljišta pokrivaju nešto veći dio zemljišta od onog koji se koristi za poljoprivredu (oko 41%).

Prema podacima Eurostata, u sedam zemalja članica EU, više od polovine površina bilo je pod šumama u 2015. godine. Nešto više od tri četvrtine kopnene površine bilo je pod šumama u Finskoj i Švedskoj dok je u Sloveniji pod šumskim zemljištem 63% od ukupne površine.

U EU, Skandinavija najšumovitija

Od preostale četiri države članice (od gore navedenih sedam) svaka je imala udio šumskog zemljišta od 54 do 56%. Ove četiri države su Estonija, Letonija, Španjolska i Portugal.

Švedska je imala najveću površinu pod šumama u 2015. godini, od 30,5 miliona hektara, zatim Španjolska od 27,6 miliona hektara dok se na trećem mestu nalazi Finska sa 23 miliona hektara.

Od ukupne površine EU koja je pokrivena šumama u 2015. godini, Finska i Švedska zajedno čine 29,4%.

Šume kao pokazatelj održivog razvoja

Udio površina pod šumskim zemljištem u ukupnoj površini zemljišta, globalni je pokazatelj ciljeva održivog razvoja UN ili SDG UN  (Sustainable Developments Goals United Nation).

Ove površine takođe su uključene u skup EU SDG indikatora i oni se koriste za praćenje napretka prema ciljevima održivog razvoja u kontekstu EU.

Šume igraju značajnu ulogu u redukciji stakleničkih plinova. Prema izvorima, šume EU apsorbirale su 417 miliona tona ugljičnog dioksida (CO2) u 2016. godini, što odgovara oko 9% ukupnih emisija stakleničkih plinova, odnosno, 414 miliona tona. Poređenja radi, u 1990. godini bilo je 7% ukupnih emisija ili 375 miliona tona ugljičnog dioksida.

U poređenju sa emisijama ovih plinova, svake zemlje članice, šumsko zemljište je u 2016. godini apsorbiralo preko 70 % ukupne količine ugljičnog dioksida (CO2). Tačnije, u Švedskoj je to bilo 74%, u Finskoj 56% i u Litvi 53%.

U odnosu na broj stanovnika, šumovitost u BiH iznosi 1,38 ha po stanovniku, dok je u susjednoj Hrvatskoj 1,25 ha, a u Srbiji 0,3 ha. Međunarodni dan šuma, obilježen je 21. marta, kada  se nastoji podići svijest o važnosti šuma.


Tagovi

Šumski fond Značaj šuma Pošumljeno zemljište Održivi razvoj Ugljični dioksid Staklenički plinovi


Autorica

Ivana Živanić

Ivana Živanić

Ivana Živanić, dipl.ing- master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbjedne hrane.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi