• Novi zakon
  • 01.05.2021. 17:00

U EU na snagu stupio novi zakon o zdravlju životinja

Od 21. travnja na snagu je stupio novi zakon o zdravlju životinja koji podržava EU stočarstvo i akvakulturu ka boljoj konkurentnosti te sigurnom i nesmetanom tržištu.

Foto: Bigstock/Eugeni
  • 90
  • 9
  • 0

Novi Zakon o zdravlju životinja (Uredba (EU) 2016/429) i njihovim prenosivim bolestima postao je primjenjiv u cijeloj EU od 21. travnja 2021. godine, priopćila je Europska komisija.

Nova uredba znači da je velik broj pravnih akata usmjeren u jedinstveni zakon, s jednostavnijim i jasnijim pravilima koja omogućavaju vlastima da se usredotoče na ključne prioritete: sprečavanje i iskorjenjivanje bolesti. 

Uredba, koju su Europski parlament i Vijeće usvojili u ožujku 2016., pojašnjava odgovornosti za poljoprivrednike, veterinare i ostale koji uzgajaju životinje te omogućuje veću uporabu novih tehnologija za zdravstvene djelatnosti koje se bave njihovim liječenjem. To su nadzor patogena, elektronička identifikacija i registracija životinja. 

Nadalje, ona prihvaća zdravstveni pristup "One Health" koji omogućuje bolje i rano otkrivanje te kontrolu bolesti, uključujući one koje se mogu prenijeti na ljude. Ovaj će dokument pomoći smanjiti pojavu i učinke epidemija životinja, kao i pružanje veće fleksibilnosti za prilagođavanje pravila lokalnim okolnostima i novonastalim pitanjima kao što su klima i društvene promjene. Također, postavlja bolju pravnu osnovu za praćenje patogena otpornih na antimikrobna sredstva. 

Sveukupno, jedinstveni, sveobuhvatni i novi zakon o zdravlju životinja podržava EU stočarstvo i akvakulturu u njihovim težnjama ka boljoj konkurentnosti te sigurnom i nesmetanom EU tržištu, što dovodi do rasta i zapošljavanja u tim važnim sektorima.

Ovaj je pravni akt dio paketa mjera koje je Komisija predložila u svibnju 2013. za jačanje provedbe zdravstvenih i sigurnosnih standarda za cijeli poljoprivredno-prehrambeni lanac. Kao takav, usko je povezan s Uredbom (EU) 2017/625 ("Uredba o službenim kontrolama"). Također je i ključni rezultat Strategije o zdravlju životinja 2007-2013, "Prevencija je bolja od liječenja" .

Zakon u cijelosti možete pročitati ovdje.


Tagovi

Novi zakon Europska unija Zdravlje životinja Uredba Zakon o zdravlju životinja


Autorica

Martina Popić

Više [+]

Magistra agronomije sa specijalizacijom zaštite bilja.