• Masnoća mlijeka
  • 02.12.2017. 09:00

Kako smanjiti masnoću mlijeka kod mliječnih krava

Osnovni problem današnjeg mljekarstva je kako imati zdrava visokoproduktivna grla, a ujedno zadovoljiti sve parametre kvalitete mlijeka. Sastav suhe materija mlijeka je nešto što je procentualno promjenjivo.

Foto: Pixabay/skeeze
  • 1.844
  • 151
  • 0

Kravlje mlijeko se sastoji od 87% vode i 13% suhe materije od koje u prosjeku oko 4,7 % otpada na mast i ovaj procenat je u stalnoj varijaciji. U komercijalnim svrhama stoga nakon obrade možemo naći nekoliko varijateta mlijeka: punomasno (3-4% masti) poluobrano (s otprilike 1.5 - 1.8% masti) i obrano (oko 0.1% masti).

Ne postoji jedinstvena formula po kojoj bi se zadovoljili svi fizičko-hemijski parametri mlijeka, a proizvodnja održala na visokom nivou. Osnovni problem današnjeg mljekarstva je kako imati zdrava visokoproduktivna grla, a ujedno zadovoljiti sve parametre kvalitete mlijeka. Sastav suhe materija mlijeka je nešto što je procentualno promjenjivo, stoga je moguće na nekoliko načina uticati na smanjenje ili povećanje masti u mlijeku.

Šta sve utiče na masnoću mlijeka

Osnovne komponente obroka za mliječna grla projektovana su u osnovi da osiguraju maksimalne proizvodne količine mlijeka, a često neizbalansirani obroci zanemaruju osnovne komponente suhe tvari mlijeka poput masti što može biti problem. Niz je različitih faktora koji utiču na procenat (količinu) masti u mlijeku.

U osnovi je to genetski potencijal grla, vrsta ishrane i uticaj okoline, spoljašnji faktori. Često farmeri zaboravljaju i ne obraćaju pažnju na još neke faktore sa kojima se svakodnevno susreću, a da nisu ni svjesni da direktno mogu biti razlog povećane/smanjene masnoće mlijeka.

Faza laktacije je jedan od osnovnih indikatora koji pokazuje masnoću mlijeka jer je najniži sadržaj masti u drugom mjesecu laktacije, te se postepeno povećava u narednim mjesecima.

Spoljašnji faktori su nešto što se najviše zanemaruje, iako je dokazano i poznato da na količinu pa i strukturu masti utiče i to koje je godišnje doba, ili dio dana. Najbolje se primjeti kod trodnevne muže, jutarnja i popodnevna muža imaju znatno manji procenat masti od večernje muže. Međutim prosto rečeno, želite li smanjiti/povećati mast u mlijeku, onda je ishrana ta koja određuje strukturu obroka te fizičku formu krmiva. Kao što je gore već navedeno, ne postoji univerzalna formula po kojoj bi se zadovoljile sve potrebe visokomliječnih grla, osigurale visoke proizvodne količine i kvalitet mlijeka. Međutim, način i vrsta ishrane je nešto najbliže toj formuli.

Uticaj krmiva na masnoću mlijeka

Kako izbalanisrati obrok sa visokohranjivim materijama, a pri tome regulisati masnoću mlijeka i održati visok nivo proizvodnje, na prvi pogled je izuzetno zahtjevno. Međutim, potrebno je dobro poznavati osnovne metaboličke potrebe grla, vrstu i fizičku formu hraniva kako bi se došlo do kvalitetno izbalanisranog obroka.

Kad je upitanju regulisanje masnoće mlijeka u smislu smanjenja iste, najbolje je koristiti isjeckanu dobro mljevenu kabastu hranu, bilo da se radi o konzerviranoj silaži ili stočnoj repi, rezancimma ili u svježem stanju, zavisi od godišnjeg doba, vegetacije.

Dakle bitna je forma u kojoj se daje, dobro mljevena i isjeckana hrana daje željeni efekat uz određena reduciranja. Obrok sa povećanim procentom koncentrata u odnosu na kabastu hranu daje željeni efekat smanjenja masnoće. U omjerima 60% koncentart 40% kabasta hrana.

Međutim, postavlja se pitanje isplativosti hraniva i održavanja visoke proizvodnje mlijeka na uštrb smanjenja masnoće. Ipak, svaka proizvodnja je zasebno individualno drugačija, te u obzir treba pored hraniva uzeti i gore pomenute faktore promjene masnoće mlijeka. Ako se već želi postići optimalni nivo od 2,7 - 3,4 %, sasvim dovoljno je povećati koncentrat u obroku u odnosu na kabastu hranu i sirovi protein u omjeru 60% - 40% kako se ne bi smanjila i optimalna proizvodnja mlijeka.

Foto: Pixabay/skeeze


Tagovi

Mlijeko Masnoća mlijeka Suha materija Ishrana Laktacija Krmiva Kabasta hrana Koncentrat


Autor

Adi Pašalić

Adi Pašalić

Adi je magistar Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu sa specijalizacijom na odsjeku Tehnologija uzgoja životinja. Autor je dva samostalna razvojna projekta i jednog istraživačkog rada iz područja mljekarstva. Najviše ga zanimaju teme iz područja uzgojno selekcijskog rada i farmerskog poslovanja.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi