• FARMA II
  • 09.09.2017. 13:00

Farmeri, kreće obuka za proizvođače peradi!

Obuke su namijenjene veterinarskim inspektorima na svim nivoima vlasti, ovlaštenim veterinarima i samim farmerima - uzgajivačima tovnih brojlera i konzumnih nesilica.

Foto: Pixabay/Pexels
  • 409
  • 52
  • 0

U pripremi peradarskog sektora za očekivanu EU inspekciju, USAID/Sweden FARMA II projekat će u narednih desetak dana realizovati seriju obuka namijenjenih veterinarskim inspektorima, ovlaštenim veterinarima i farmerima.

Na zahtjev Ureda za veterinarstvo BiH, USAID/Sweden FARMA II projekat je angažovao eksperta za planiranu seriju treninga u oblasti primarne proizvodnje za sektor peradarstva, pred najavljenu FVO inspekciju.

Obuke su namijenjene veterinarskim inspektorima na svim nivoima vlasti (državni, entitetski, kantonalni i opštinski), ovlaštenim veterinarima i samim farmerima (uzgajivačima tovnih brojlera i konzumnih nesilica).

Teoretska i praktična obuka

Realizacija aktivnosti planirana je za drugu i treću sedmicu septembra, provođenjem serije teoretskih i praktičnih obuka u oblasti primarne proizvodnje u peradarskom sektoru. Obuka se realizira u saradnji sa Uredom za veterinarstvo, entitetskim ministarstvima poljoprivrede i veterinarskim inspektoratima na svim nivoima vlasti.

Međunarodni ekspert će kroz seriju teoretskih i praktičnih obuka prenijeti znanja učesnicima po pitanjima dobrobiti životinja na farmama peradi, biosigurnosnim mjerama, načinu samokontrole na farmama kao i službenih kontrola na farmama, dobre proizvođačke i higijenske prakse, načinu vođenja propisane dokumentacije i drugo.

Velik broj učesnika

Obukama će prisustvovati i predstavnici veterinarskih organizacija koji obavljaju funkcije ovlaštenih veterinara na farmama peradi, kao i sami farmeri, te predstavnici veterinarskih službi vodećih proizvođača iz sektora peradarstva: Brovis dd iz Visokog, Madi doo iz Tešanja, Perutnina Ptuj S iz Srpca, Posavina Koka doo iz Orašja, Boksit doo iz Milića, Rakić doo iz Bijeljine, Bingo doo iz Živinica i Agreks doo iz Donjeg Žabara.

Obuke će se održati prema sljedećem rasporedu:

  • 11.09.2017. Tuzla,
  • 12.09.2017. Bijeljina,
  • 13. i 14.09.2017. Srbac,
  • 15.09.2017. Zenica,
  • 18.09.2017. Visoko,
  • 19.09.2017. Tešanj.

Poboljšanje dobrobiti životinja

Pored samog značaja ovih treninga za subjekte u poslovanju sa hranom prilikom pripreme za dolazak FVO inspekcije, važnost ovih obuka ogleda se i sa aspekta poboljšanja dobrobiti životinja i zdravstvene bezbjednosti hrane i za proizvode koji se plasiraju na tržište Bosne i Hercegovine i zemalja CEFTE.

Posjeta FVO inspektora najavljena je za kraj septembra.

Foto: Pixabay/Pexels


Tagovi

EU inspekcija FARMA II Uzgoj peradi Peradarstvo Tovni brojleri Nesilice Edukacija


Autorica

Maja Celing Celić

Maja Celing Celić

Maja je hobi vrtlarica s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je portala Agroklub.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi