• Javni poziv proizvođačima
  • 22.01.2015. 14:00

Sudjelujte na sajmu organske hrane Biofach 2015.

Organsko FBiH, VTK BiH i SERDA organiziraju studijsku posjetu organskih poljoprivrednika BiH, sajmu organske hrane - BIofach 2015., koji će se održati u Nürnbergu u Njemačkoj. Što je sve potrebno za sudjelovanje, pročitajte u članku.

Foto: depositphotos.com
  • 209
  • 10
  • 0

Savez udruženja organskih proizvođača FBiH (Organsko FBiH) i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, u suradnji s Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine (VTK BiH), u okviru projekta "Okolišno prihvatljiv, novi organski pristup poljoprivredi u prekograničnom području Srbije i BiH - Eno Agri", financiranim od strane Europske komisije u okviru CBC IPA programa, organizira zajedničku studijsku posjetu organskih poljoprivrednika iz Bosne i Hercegovine, sajmu organske hrane BIOFACH 2015. u Nürnbergu u Njemačkoj, koji će se održati u periodu od 11. do 14. veljače 2015. godine.

Spomenuti projekt ima za cilj unapređenje konkurentnosti prekograničnog ruralnog područja Bosne i Hercegovine i Srbije kroz poboljšanje poljoprivrede, kao i jačanje organske poljoprivredne proizvodnje te izgradnju ljudskog i materijalnog kapaciteta u sektoru organske poljoprivrede.

Organizaciju smještaja i prijevoza sudionika autobusom izvršit će partneri u projektu, koji i snose troškove transporta i smještaja u hotelu u Nürnbergu.

Rok za prijavu sudjelovanja je ponedjeljak, 26.01.2015. godine do 12:00 sati. Proizvođači iz BiH prijave mogu slati faksom na broj 033 221 669, osobno na adresu Savez udruženja organskih proizvođača FBIH - ORGANSKO FBIH, Kotromanića 48, 71 000 Sarajevo ili putem e-maila na adresu: amila@organskofbih.ba.

Poljoprivrednici koji žele sudjelovati u posjeti navedenom sajmu, više informacija o uvjetima sudjelovanja mogu pronaći u Javnom pozivu u prlogu članka, gdje se nalazi i Prijavnica.

Izvor: Vanjskotrgovinska komora BiH, Foto: depositphotos.com;adisa


Dokumenti


Tagovi

Biofach SERDA ORGANSKO CBC IPA program VTK BiH Sajam organske hrane Unapređenje konkurentnosti Organski proizvođači Nürnbergu Poboljšanje poljoprivrede