• Završena žetva
  • 12.08.2019. 17:00

Učestale padaline utjecale na slabiji prinos pšenice u Županiji Posavskoj

Zbog učestalih padalina, žetva strnih žita se razvukla i trajala je sve do 20. srpnja što je itekako utjecalo kako na kvalitetu tako i na kvantitetu, pa se hektolitar kretao od 73-79, a i sami prinosi su bili niži.

Foto: Pixabay/Markus60138
  • 125
  • 11
  • 0

Ova godina karakteristična je po tome što je žetva strnih žita kao i u 2018. godini, započela koncem lipnja, kada su vremenski uvjeti bili idealni, a sami prinosi su bili dobri s dobrim parametrima-hektolitarskom masom i vlagom. U ovom periodu, hektolitarska masa pšenice kretala se od 76-83, a vlaga od 12-14%, međutim, nakon toga, zbog učestalih padalina, žetva strnih žita se razvukla i trajala je sve do 20. srpnja što je itekako utjecalo kako na kvalitetu tako i na kvantitetu, pa se hektolitar kretao od 73-79, a i sami prinosi su bili niži, ističe Muhidin Emić, Šef Odsjeka poljoprivredno-savjetodavne službe u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP.

Ljetni radovi u polju: Završetkom žetve počinje nova sezona proizvodnje

Cijena pšenice kretala se 0,25-0,34 KM/kg

Ove godine, urod pšenice je skinut sa cca 3.500 ha, a urod ječma i tritikalea sa cca 1.500 ha. Prinosi pšenice kretali su se od 3-5 t/ha (prosjek 4 t/ha), a ječma od 4-7 t/ha (prosjek 5 t/ha). U samom otkupu sudjelovalo je osam otkupljivača, a pretpostavlja se da su otkupili cirka 12.000 t, a cijena pšenice ovisno o parametrima, kretala se 0,25 KM/kg-0,34 KM/kg, piše Radio Orašje.

Sagledavajući uvjete koji su pratili ovogodišnju sezonu, u ministarstvu ističu kako prinos pšenice nije bio zadovoljavajući, a kao razlog navode nepovoljne vremenske uvjete prilikom same zaštite od korova, bolesti, njege usjeva, kao i same žetve pšenice - strnih žita.


Tagovi

Žetva Prinos pšenice Cijena pšenice Otkup žita