• Stočna hrana
  • 04.01.2020. 10:00

Šta stručnjaci preporučuju u proizvodnji kabaste stočne hrane?

Kako da poljoprivredni proizvođači na svom gazdinstvu obezbijede kvalitetnu i dovoljnu proizvodnju hraniva za stoku? Treba da počnu od početka - od izbora parcele i da slušaju preporuke stručnjaka.

Foto: Depositphotos/aigarsr
  • 564
  • 83
  • 0

Kvalitetno i jeftino kabasto hranivo predstavlja uslov sigurne, moderne i ekonomski isplative proizvodnje mlijeka i goveđeg mesa. Kako da poljoprivrednici obezbijede ovaj vid ishrane na svom gazdinstvu? Jedini način da se dođe do traženog kvaliteta i kvantiteta hrane je slušanje stručnjaka. 

U ovoj proizvodnji počinje se od početka - od izbora parcele. Kukuruz ili lucerka sigurno ne mogu da obezbijede projektovan prinos na parceli sedme klase ili na onoj koja ima nisku pH vrijednost. 

Kako hraniti krave u zimskom periodu?

Šta raditi i kako doći do odgovora? Ako ima odgovora, daje ga struka. Plodored je obavezan i da se izbjegava sjetva u monokulturi.

Agrohemijska analiza - najjeftiniji način

Osnovna obrada treba da se uradi na vrijeme, a to je do kraja jeseni ili početkom zime. Taj datum nam omogućava da parcela prihvati i sačuva većinu padavina u kasno jesenje - zimskom i rano proljetnom periodu, da bi ih iskoristila kasnije, za ljetni sušni period. 

Potrebne količine i način primjene organskih, mineralno kompleksnih i azotnih đubriva, najbolje je da se odrede na osnovu agrohemijske analize. To je i najeftiniji način primjene đubriva. Pravilo je da se fosfor i kalijum obavezno unose sa osnovnom obradom, kao i stajsko organsko đubrivo, a za azot postupati po preporuci stručnog lica. Predsjetvenu pripremu uraditi najdalje do sedam dana prije sjetve.

Kada je najbolje vrijeme za sjetvu?

Izuzetno je važno da se strogo poštuju sjetveni rokovi, odnosno, optimalno vreme sjetve. Lucerka i crvena djetelina siju se krajem marta do polovine aprila. Stočni grašak za proizvodnju krme sijati odmah čim može da se uđe i pripremi predsetveno parcela. Silažni kukuruz sije se kada se sjetveni sloj tla zagrije na 10° C. 

Tavansko ili deklarisano sjeme?! Šta kažu stručnjaci?

Djeteline se siju mašinski, na dubinu od jednog do dva centimetra. Sjetvena norma je od 16 - 18 kg/ha lucerke i 14 - 16 kg/ha crvene djeteline. Za stočni jari grašak potrebno je 140 - 150 kg/ha sjemena i 15 - 20% potpornog usjeva, najčešće zobi. Kod sjetve silažnog kukuruza, treba poštovati preporuku proizvođača sjemena o broju biljaka po jedinici površine. Merkantilni kukuruz sije se sa 10 % većom količinom od preporučene, ako se sije kao silažni. Najvažnije je sijati isključivo deklarisanim sjemenom. Kod kukuruza koristiti hibride ranije grupe zrenja.

Najpogodnije vrijeme za košenje

Najpovoljniji trenutak košenja lucerke je kada su biljke u fazi butonizacije (faza zelenog pupoljka) odnosno kada je najviše 10% biljaka u cvijetu. Samo prvi otkos (lucerke koja je u zasnivanju) kosi se u punom cvijetu. 

Stočni grašak kosi se za zelenu krmu kada je u fazi od sredine pa do punog cvjetanja. Žetva se obavlja kada se procenat suve materije u biljkama spusti na 30 - 35 %. Poštujući postupak silaže, kao i primjenu inokulanata, dobijamo hranivo odgovarajućeg ukusa i hranidbene vrijednosti.

Kako najbolje obaviti silažu cijele biljke kukuruza?

Ne treba zaboraviti ni da je silaža energetsko, polukoncentrovano hranivo. Samo planiranom pripremom, primjenom plodoreda i poštovanjem pune agrotehnike, stvaraju se uslovi za stabilne prinose i dovoljne količine kvalitetne kabaste hrane, odlučan je Miloš Nikoletić, dipl. inž. ratarstva i povrtarstva, iz PSSS Mladenovac.


Tagovi

Kabasta stočna hrana Plodored Monokultura Agrohemijska analiza zemljišta Proizvodnja krme Deklarisano sjeme Faza butonizacije Miloš Nikoletić


Autorica

Ivana Živanić

Više [+]

Ivana Živanić, dipl.ing- master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbjedne hrane.