• Agrotehnika suncokreta
  • 05.02.2020. 11:30

Na pragu sjetve suncokreta: Dobri predusjevi su strnjine i kukuruz

Suncokret je sve prisutniji u strukturi sjetve, a poljoprivrednici ostvaruju odlične prinose. Riječ je o rentabilnoj uljarici, skromnijih uslova gajenja.

Foto: Depositphotos/stevanovicigor
  • 221
  • 19
  • 1

Posljednjih nekoliko godina proizvodnja suncokreta zauzima sve značajnije površine, a ova uljarica ima i pozitivan trend, sa tendencijom sve većeg širenja. 

Borba protiv korova: Kako pomažu pokrovni usjevi?

Najvažnija je agrotehnika

Prema riječima Milenka Đurića, poljoprivrednog savjetodavca, pored merkantilnog, zastupljen je i sjemenski suncokret, a sama agrotehnika nije zahtjevna samo treba obratiti pažnju na nekoliko detalja. 

"Osnovna obrada se mora obaviti u jesen ili zimu, proljetno oranje se ne preporučuje. Osnovno đubrenje izvršiti u jesen sa kompleksnim hranivima koja imaju veći procenat fosfora i kalija i to zaoravanjem sa napomenom da predusjev nikako ne smije biti soja koja je jako zastupljena u sjetvenoj stukturi poljoprivrednika," naglašava on.

Strna žita i kukuruz dobri predusjevi 

Poslije soje, suncokret na istu povšinu može doći tek poslije 5 ili 6 godina, a dobri predusjevi su strne žitarice i kukuruz. Đurić preporučuje da se sa predsjetvenom pripremom zemljišta krene u rano proljeće, zatvaranjem brazdi.

U pogledu oruđa, navodi da su neophodni sjetvospremači, drljače i rotofreze, a tanjirače se mogu koristiti samo ako nema ovih priključaka. Tom prilikom se u tlo unosi i KAN, a količine hraniva najbolje je odrediti na osnovu urađene analize zemljišta. 

"Priprema zemljišta se obavlja do dubine od 6 cm tako da zrno legne na posteljicu sa većim odnosom mrvičaste strukture u odnosu na praškastu. Na ove elemente u pripremi tla, pored same strukture i tipa zemlje, utiče i brzina kretanja agregata traktor - priključno oruđe, gdje se pri većim brzinama povećava sadržaj praškaste sturkture," objašava Đurić.

Savjeti za sjetvu 

Po savjetu stručnjaka, suncokret treba sijati pneumatskim sijačicama na međurednom razmaku od 70 cm. Na nju se postavljaju ploče od 18 do 20 otvora. Broj biljaka po hektaru kreće se u zavisnosti od izbora hibrida od 56 - 62.000/ha, a obavezno prije sjetve provjeriti da li su mašine ispravne, odnosno obratiti pažnju na skidače sjemena, ispravnost crijeva, prijenosne odnose, a brzinu obrtaja na kardanu podesiti na 540/min. 

Sjetva suncokreta se obavlja u aprilu mjesecu, kad temperature tla budu oko 8 stupnjeva, a prilikom odabira hibrida, trebalo bi povesti računa o uslovima parcele, odnosno, o vodnovazdušnom režimu, tipu tla i zakorovljenosti.

Sortiment pažljivo odabrati 

Na tržištu ima više hibrida, počevši od standardnih do onih koji se mogu tretirati i herbicidima za širokolisne korove u vrijeme vegetacije, hibrida sa manjim ili većim sadržajem ulja, pojačane otpornosti na plamenjaču, volovod i druge.

"Izabrano sjeme mora imati visoku klijavost, preko 92 procenta i visoku energiju klijanja. Ukoliko postoji opasnost od pojave žičnjaka, potrebno je izvršiti zaštitu da bi se spriječilo njihovo štetno djelovanje na sjeme kao i značajno smanjenje sklopa, koje može ići u visokom procentu kada parcela mora i da se presije," naglašava Đurić.

Ističe da zaštitu usjeva treba vršiti u skladu sa izborom hibrida i prisutne korovske flore na parceli, a tretiranje herbicidima se vrši poslije sjetve, a prije nicanja i u fazi vegetativnog razvoja gdje se herbicidi za širokolisne korove primjenjuju samo za pojedine hibride.

Brinuti i o pčelama

Prilikom primjene preparata voditi računa o vremenu primjene i količinama jer proizvođači suncokreta i pčelari moraju održavati dobar međusobni odnos jer su pčele vrlo bitne za oprašivanje suncokreta, a on je pak neophodan za proizvodnju meda i zato, samo povjerenjem i poznavanjem primjenjenih pesticida, kao i vremena upotrebe, mogu i jedni i drugi imati odlične rezultate.

"I kulitvacija je jako bitna u proizvodnji suncokreta jer se njome održava vlaga u zemljištu, poboljšava vodno vazdušni režim ali i uništavaju korovi. Ukoliko uslovi dozvoljavaju kultivaciju je poželjno uraditi dva puta u toku vegetacije," ističe on.

Osnovne smjernice kod žetve suncokreta

Prinosi uz agrotehniku mogu biti i do 4,5 tona

Kada je vlaga zrna od 9 - 11 procenata vrši se žetva suncokreta. U zavisnosti od primjenjene agrotehnike i vremenskih usova prinosi se kreću od 2,5 - 4,5 tone u proizvodnji. Sama žetva se obavlja kombajnima za žetvu kukuruza uz izmjene na lancima na adapteru ili kombajnima sa adapterima za strna žita uz montiranje dodatnih letvi.

"U posljednjih nekoliko godina otvoreno je više otkupnih mjesta na kojima se predaju soja, suncokret i tržišni viškovi kukuruza a suncokret se može naplatiti kao i svaka druga roba u novcu ili se mijenjati u određenom paritetu za suncokretovu sačmu ili druge proizvode," zaključuje savjetodavac.


Povezana biljna vrsta

Suncokret

Suncokret

Sinonim: - | Engleski naziv: Sunflower | Latinski naziv: Helianthus annuus L.

Suncokret potječe iz Amerike (Meksiko, Peru). Najprije je uzgajan kao ukrasna biljka, sjeme je korišteno za prehranu ptica, a ljudi su jeli jezgru iz sjemena. 1840. godine je prvi... Pročitaj više »

Tagovi

Proljetna sjetva Suncokret Agrotehnika Visoki prinosi Otkup suncokreta Milenko Đurić


Autorica

Jelena Gajić Đokić

Inženjer voćarstva i vinogradarstva. Poljoprivreda je njena velika ljubav a posao novinara pružio joj je mogućnost da upoznam svoj kraj iz drugog ugla.