• Lucerka
  • 04.02.2019. 12:00

Čime suzbijati korove u lucerki tokom zime i ranog proljeća?

U fazi sjetve i zasnivanja u lucerki možemo naći pepeljugu, sinapis i mišjakinju, dok u kasnijoj eksploataciji možemo naići na divlji sirak, palamidu, njivskog poponca, vilinu kosicu, pirevinu, korovsko proso, hoću-neću, maslačak i štavelj. 

Foto: Pixabay / jmklatte
  • 299
  • 17
  • 0

Lucerka je jedna od najvažnijih krmnih kultura. Međutim, najveći problem kada je riječ o zaštiti lucerke je zaštita od korova. Tipovi korova koje možemo pronaći u usjevima lucerke su različiti, a srećemo ih u različitim fazama razvoja lucerke.

Kako navodi savjetodavac za zaštitu bilja dipl. inž. Ljiljana Jeremić u fazi sjetve i zasnivanja u lucerki možemo naći pepeljugu, sinapis i mišjakinju, dok u kasnijoj eksploataciji možemo naići na divlji sirak, palamidu, njivskog poponca, vilinu kosicu, pirevinu, korovsko proso, hoću-neću, maslačak i štavelj. 

Najveći problem je pojava korova hoću-neću

Prednosti suzbijanja korova su te što je usev čist cele godine i u dobroj kondiciji je tokom eksploatacije. Samim tim se dobijaju viši prinosi sena, boljeg kvaliteta. Najveći problem u lucerki u prvom otkosu je pojava korova hoću-neću (tarčužak, lat. Capsella bursa posteris). Taj korov se pojavljuje rano, nekada i prije nicanja lucerke. Кod starije lucerke se dešava da korovi prerastu usjev. Od lucerke gdje je prisutan taj korov dobija se sijeno slabijeg kvaliteta i stoka ga nerado jede.

Suzbijanje širokolisnih korova u dva termina

Veliki problem u lucerki su širokolisni korovi, jer se tretmani protiv njih mogu obaviti u dva termina, a suzbijanje uskolisnih korova se može sprovoditi i kasnije za vrijeme vegetacije, naravno uz obavezno poštovanje karence preparata. Suzbijanje širokolisnih korova u lucerki se može obaviti u dva termina, odnosno u fazi mirovanja vegetacije i u rano proljeće nakon kretanja lucerke i korova.

Voditi računa o momentu primjene herbicida

U fazi mirovanja vegetacije mogu se primjeniti neki od sljedećih herbicida:

  • na bazi a.m. metribuzina: Mistral, Welton  0,5-1 kg/ha
  • na bazi a.m. tifensulfuron-metila: Harmony, Symphony, Okvir, Piano 15-20 g/ha + Trend 0,05%

Pomenuti herbicidi se primenjuju isključivo u fazi mirovanja, jer ukoliko se primjene kasnije mogu da izazovu žutilo nadzemnog dijela biljaka.

U fazi poslije kretanja vegetacije se mogu primjeniti herbicidi:

  • a.m.imazamoks: Pulsar 40 (lucerka u zasnivanju-u fazi druge troliske); Passat 40 1-1,2 l/ha (lucerka u zasnivanju, u fazi druge troliske i zasnovana lucerka kada dostigne visinu 8 cm);
  • a.m.bentazon: Galbenon, Bentazon, Savazon 3 l/ha (usjev visine 10-15 cm, korovi u fazi 2-6 listova);
  • a.m.2,4 DB: Butoxone DB 1,5-3 l/ha (poslije nicanja usjeva i korova do faze treće troliske).

Dobre rezultate u suzbijanju korova daje i kombinacija herbicida Butoxon DB - 1,5-2 l/ha + Okvir, Piano 10 g/ha bez okvašivača, koja se primjenjuje što ranije, da ne bi došlo do oštećenja lucerke. Кada se primjena herbicida obavlja u fazi poslije kretanja vegetacije (februar, mart), tretman obaviti u najtoplijem dijelu dana, tada je najbolje usvajanje preparata i bolji efekat tretmana.


Povezana biljna vrsta

Lucerka

Lucerka

Sinonim: - | Engleski naziv: Lucerne | Latinski naziv: Medicago sativa L.

Lucerka se uzgaja na svim kontinentima, a od europskih zemalja najveći je proizođač Francuska. Za prehranu domaćih životinja može se koristiti u zelenom stanju ispašom i košnjom,... Pročitaj više »

Tagovi

Lucerka Korovi Suzbijanje Ljiljana Jeremić Herbicidi Prskanje


Autor

Marinko Tica

Marinko Tica

Marinko je profesor književnosti s višegodišnjim novinarskim iskustvom u elektronskim medijima. Osobito je zainteresiran za teme i zbivanja u agraru, a zamjenik je urednika na Agroklubu.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi