• Poljojprivredno-prehrambeni forum
  • 18.10.2017. 15:00

Jače mljekarstvo, zabrana uvoza lošeg voća i povrća...

Održan je prvi poljoprivredno-prehrambeni forum za FBiH na kojem se razgovaralo o glavnim izazovima i mogućnostima na području poljoprivrede i prehrambene industrije.

Foto: fmpvs
  • 226
  • 20
  • 0

Pokrenut je dijalog između javnog i privatnog sektora na području poljoprivrede i to na Poljoprivredno-prehrambenom forumu za FBiH. Forum je održan proteklog tjedna, a organiziralo ga je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u partnerstvu sa USAID/Sweden FARMA II projektom.

Događaj je okupio preko 120 predstavnika iz javnog i privatnog sektora kako bi razgovarali o glavnim izazovima i mogućnostima na području poljoprivrede i prehrambene industrije.

Akcije za narednih 6 mjeseci

Glavni cilj ovog prvog foruma je bilo usaglašavanje o brojnim praktičnim akcijama koje se mogu sprovesti u narednih šest mjeseci, kao i o ostalim prioritetnim mjerama koje se mogu započeti i nastaviti u narednom periodu od 1 do 2 godine. Kako bi započeli ovaj proces, na Forumu su se razmatrali ekonomski najznačajniji i najkonkurentniji podsektori u FBiH odnosno: mljekarstvo, peradarstvo, voće i povrće, med te ljekovito i aromatično bilje.

Povećati prinose u proizvodnji mlijeka

Među prvim zaključcima na forumu bilo je kako prioritetne akcije u mljekarstvu uključuju hitnu implementaciju sistema registracije, identifikacije i kretanja životinja, te nastavak aktivnosti vezanih za usvajanje zakona o hrani, zakona o poljoprivredi i zakona o veterinarstvu na nivou BiH, kao što je navedeno u preporukama zadnje inspekcije EU za mlijeko (u cilju održavanja dozvole za izvoz mlijeka u EU).

Fokus je također stavljen na povećanje prinosa u proizvodnji mlijeka kroz uspostavu i primjenu kontinuirane edukacije proizvođača mlijeka (farmera) u saradnji sa mljekarama, stručnim službama, inspektorima, predstavnicima ministarstava (federalnog i kantonalnih), zadrugama i udruženjima.

Perad, voće i povrće

Prioritetne akcije u peradarstvu obuhvaćaju pripremu studija izvodljivosti za neškodljivo uklanjanje animalnog otpada, praktične obuke inspektora i ovlaštenih veterinara o načinu službenog uzorkovanja za kontrolu bakterija iz roda salmonella, osmišljavanje i pokretanje ciljanog istraživanja tržišta za izvoz peradi u EU, osmišljavanje i uspostavljanje brenda BH kvaliteta, izradu detaljnih prijedloga za harmonizaciju zakonske regulative i pripremu provedbenih akata.

Što se tiče voća i povrća, prioritetne akcije treba da obuhvataju iznalaženje različitih modela podrški kapitalnim investicijama, a u skladu sa zaključkom tematske sjednice Parlamenta FBiH. Potrebno je osnivanje odbora za voće i povrće koji bi sa Federalnim ministarstvom koordinirao planove za raspodjelu novčanih podsticaja.

Detaljni prijedlozi će biti upućeni prema Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH s ciljem ograničavanja uvoza nekvalitetnog voća i povrća, kao i sprečavanja lažiranja vrijednosti robe prilikom uvoza, čime se umanjuju sredstva prikupljena kroz PDV i ugrožava konkurentnost domaćih proizvođača.

Zaštita pčela od trovanja pesticidima

Prioritetne aktivnosti u pčelarskom sektoru uključuju provođenje analize postojećih zakona koji utiču na sektor pčelarstva, te upućivanje prijedloga konkretnih rješenja prema Federalnom ministarstvu, organizaciju foruma sa predstavnicima sektora voća i povrća na kojem bi se razgovaralo o rješenjima o zaštiti pčela od trovanja pesticidima, planiranje i realizacija obuka i programa za podizanje svjesnosti pčelara o zdravlju i zaštiti pčela.

Ljekovito i aromatično bilje

Kada se govori o sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja, planira se sprovođenje ciljanog istraživanja domaćeg tržišta za određene grupe proizvoda, da bi proizvođači mogli uskladiti proizvedene količine sa potrebama tržišta, sprovođenje inventure sektora ljekovitog i aromatičnog bilja (samoniklog i kultivisanog) u FBiH, kako bi se mogle planirati dalje aktivnosti razvoja i podrške sektoru te realizaciju praktičnih i teoretskih obuka o diverzifikaciji u proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja, standardizaciji, marketingu i certificiranju, uz napomenu da je bitno educirati proizvođače, prerađivače i savjetodavce u ovoj oblasti.

Sve podsektorske grupe su se složile da se uspostave koordinacijska tijela koja će nastaviti rad započet na Forumu. Ova koordinacijska tijela će sačinjavati vodeći stručnjaci iz privatnog i javnog sektora i bit će odgovorna za izradu detaljnijih prijedloga i nadzor nad akcijama u narednih šest mjeseci.

Foto: fmpvs


Povezana stočna vrsta

Peradarstvo

Peradarstvo

Pod peradarstvom prvenstveno podrazumijevamo uzgoj kokoši, čurki, gusaka i pataka. Od peradi se dobivaju izuzetno kvalitetne glavne namirnice poput jaja i mesa, ali uz njih tu su... Pročitaj više »

Tagovi

Poljojprivredno-prehrambeni forum USAID Farma II Mljekarstvo Ljekovito bilje Aromatično bilje Uvoz voća Uvoz porvrća Peradarstvo


Autorica

Maja Celing Celić

Maja je hobi vrtlarica s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je portala Agroklub.