• Federalna Vlada
  • 25.03.2016. 10:00

I Vlada FBiH usvojila program poticaja

Federalna vlada usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu.

  • 735
  • 35
  • 0

Iz Federalne vlade obavijestili su kako je jučer, 24. marta 2016. godine usvojen Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 65.800.000 KM.

Što su ciljevi ovog programa i kako su raspoređena sredstva?

Unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju i jačati konkurentnost

Jedan od ciljeva Programa je povećanje ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda uz poboljšanje njihovog kvaliteta, zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda, u skladu sa zahtjevima potrošača. Također, riječ je o unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju obima korištenja poljoprivrednog zemljišta radi jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, zatim o osiguranju stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanju adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača, te o postepenoj harmonizaciji i integraciji sektora poljoprivrede u EU i globalno tržište. Obzirom na naslijeđena dugovanja iz 2014. godine koja su, jednim dijelom, smanjena kroz naknadne kontrole, a dijelom izmirena iz Programa za 2015. godinu, u ovogodišnjem Programu planirano je izmirenje dijela duga tako da ne dođe do značajnijeg smanjenja podrške po jedinici mjere.

Kako su raspoređena sredstva?

Od ukupno Programom predviđenih sredstava, za poticanje biljne proizvodnje namijenjeno je 10.300.000 KM, a animalne 50.000.000 KM. Dalja 2.000.000 KM planirana su za regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi, dok je 3.400.000 KM predviđeno za ostale vrste podrški, među kojima je i sufinansiranje izvozno orijentisanih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Foto:bigstockphotos.com;Alis Photo


Izvori

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva


Tagovi

FBiH Poticaji za poljoprivredu Subvencije Jačanje konkurentnosti Globalno tržište Biljna proizvodnja Animalna proizvodnja Regresiranje kamata Kapitalna ulaganja u poljoprivredi