• Zemljišne knjige
  • 06.12.2017. 16:00

FUZGIPP: Građani, nećemo uzeti vašu zemlju!

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove izdala je Obavijest građanima BiH Projektu registracije nekretnina, čija je glavna komponenta usklađivanje podataka između zemljišnih knjiga i katastara.

  • 484
  • 64
  • 0

Zbog tačnog i istinitog informiranja javnosti, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove danas, 06.12. je izdala Obavijest građanima Bosne i Hercegovine. U ovoj upravi ističu da su se, umjesto klasičnog demantija, odlučili za ovakvo reagiranje zbog važnosti i značaja teme na koju se odnosi.

Naime, u medijima su se pojavile informacije o tome kako izbjegli Srbi kao vlasnici 6.500 kilometara kvadratnih imovine u FBiH praktično nemaju pojma i ukoliko se što prije institucije RS ne uključe u taj proces, veliki dio te imovine mogao bi biti izgubljen.

U članku je citiran zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Predrag Jović, koji je izjavio da "u FBiH poslije šest mjeseci, ako se niko ne javi, oni upisuju zemlju na državu i onda se taj neko čija je imovina upisana na državu može žaliti i putem suda i uz plaćanje svih troškova tražiti povrat te imovine i dokazivati vlasništvo".

FUZGIPP: Važno je pravilno i istinito informiranje

Navedenih "šest mjeseci" se najvjerovatnije odnosi na vrijeme proteklo od objave uspostave zemljišne knjige.

Polazeći od navedene izjave, a u cilju pravilnog i istinitog informiranja svih građana Bosne i Hercegovine, a naročito građana srpske nacionalnosti, koje ova izjava može nepotrebno uznemiriti, u FUZGIPP-u obavještaju da se Projekt registracije nekretnina, čija je glavna komponenta usklađivanje podataka između zemljišnih knjiga i katastara, implementira od 23. rujna/septembra 2013. godine.

Razvojni cilj Projekta je pružanje podrške razvoju održivog sistema registracije nekretnina sa usuglašenim evidencijama registra zemljišta i katastra u urbanim područjima i Federacije Bosne i Hercegovine. Projekt provodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalno ministarstvo pravde, jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) i općinski sudovi, a sve u skladu s postojećim zakonima koji se odnose na zemljišne knjige i katastar zemljišta i nekretnina na području Federacije BiH.

Uspostava zemljišne knjige se pokreće objavljivanjem oglasa nadležnog općinskog suda o najavi uspostave zemljišne knjige. Ovaj oglas se, u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama, objavljuje u Službenom glasniku BiH, Službenim novinama FBiH i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u Bosni i Hercegovini. Pored Zakonom propisane objave, dodatno se vrši objava oglasa jedanput dnevno u periodu od sedam dana na radio stanicama BH radio 1, Radio Federacije BiH, Radio RS i RSG, kao i na jednom portalu koji je najčitaniji za područje za koji se objavljuje oglas.

Omogućeno pribavljanje potrebnih dokaza

Sve osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili drugog prava na nekretnini se pozivaju da pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu. Na zahtjev osobe koja tvrdi da može zahtijevati određeno pravo, rok će biti produžen najmanje za 90 narednih dana, kako bi im bilo omogućeno pribavljanje potrebnih dokaza.

Osobe koje nisu bile u mogućnosti saznati za najavu postupka uspostavljanja imaju pravo u roku od 60 dana od dana saznanja za postupak uspostavljanja, ali najduže godinu dana od početka postupka uspostavljanja, prijaviti svoje vlasništvo ili neko drugo pravo na nekretnini, u skladu sa odredbom stava 3. točka 4. članka 67. Zakona o zemljišnim knjigama.

Građane Bosne i Hercegovine takođe obavještavaju da su dosadašnji rezultati implementacije Projekta registracije nekretnina veoma pozitivni i da su građani zadovoljni, prije svega jer besplatno rješavaju eventualne neusklađenosti podataka upisanih u katastru i zemljišnoj knjizi, za koje bi u redovnim sudskim postupcima utrošili nekoliko tisuća KM, a koji najčešće traju godinu ili duže.

Točkom (5) članka 67. Zakona o zemljišnim knjigama propisano je da u slučaju ako se zainteresirana osoba ne prijavi u navedenom roku, zemljišnoknjižni ured vrši uspostavljanje na osnovu postojećih dokaza u skladu s člankom 64. Zakona o zemljišnim knjigama.

Ovo isključuje bilo kakvu mogućnost upisa nekretnine na državu ako u postojećim evidencijama zemljišne knjige i/ili katastra država nije bila upisana kao vlasnik ili posjednik.

Kao i ako od strane zemljišno knjižnog referenta koji vrši uspostavu zemljišne knjige država nije utvrđena kao vlasnik u skladu s člankom 69. Zakona o zemljišnim knjigama.

Dosadašnji rezultati pozitivni

Građane Bosne i Hercegovine takođe obavještavaju da su dosadašnji rezultati implementacije Projekta registracije nekretnina veoma pozitivni i da su građani zadovoljni, prije svega jer besplatno rješavaju eventualne neusklađenosti podataka upisanih u katastru i zemljišnoj knjizi, za koje bi u redovnim sudskim postupcima utrošili nekoliko tisuća KM, a koji najčešće traju godinu ili duže.

Ovo je naročito bitno za slučajeve gdje podaci nisu usklađeni i gdje zbog problema neusklađenosti fizičke ili pravne osobe ne mogu dobiti građevinske dozvole, niti prometovati nekretninama zbog čega se i pokreće uspostava zemljišne knjige.

Na osnovu ovoga jasno je da proceduru uspostave zemljišne knjige provode općinski sudovi, u sve u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama, te da su općine, kantoni, entiteti i država Bosna i Hercegovina stranke u postupku kao i svi ostali.

Nema razloga za brigu

Građane Bosne i Hercegovine srpske nacionalnosti, kao i udruženja ili odbore koji se zalažu za zaštitu imovine građana srpske nacionalnosti na teritoriji Federacije BiH, obavještavaju da nemaju razloga za brigu, kao i da stoje na raspolaganju za organiziranje sastanka s predstavnicima ovih udruženja, radi razgovora o implementaciji Projekta registracije nekretnina i pojašnjenja svih eventualnih pitanja i nejasnoća koje imaju.

Također mole da im se dostave konkretni primjeri, ako postoje, u kojima su se desili problemi koji se spominju u članku i da se jave na kontakt telefone 033-586-063 i 586-064.

"Ovu priliku koristimo da izrazimo podršku inicijativi da se građani Bosne i Hercegovine, kako srpske nacionalnosti tako i svi ostali, koji imaju imovinu na teritoriji Federacije BiH, a koji žive izvan Federacije BiH, informiraju i motiviraju da se aktivno uključe u postupak uspostave zemljišne knjige", kaže se u Obavijesti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Pixabay/Arcaion


Tagovi

Zemljišne knjige Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Predrag Jović


Autorica

Maja Celing Celić

Maja Celing Celić

Maja je hobi vrtlarica s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je portala Agroklub.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi