• Seoski turizam
  • 02.11.2020. 13:40

EU4AGRI: Za seoski turizam BiH izdvojeno 2,55 miliona KM

Za sva dodatna pitanja i eventualne nejasnoće vezano za Javni poziv, možete se informisati putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

Foto: Julijana El Omari (ilustracija)
  • 133
  • 30
  • 0

Projekat Evropske unije EU4AGRI objavio je prije par dana Javni poziv čija je vrijednost 2,55 miliona KM za podršku investiranju u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini. Cilj je razvoj ekonomskih aktivnosti u seoskim sredinama, otvaranje novih i očuvanja postojećih radnih mjesta te zaštita prirodne i kulturne baštine. Na takav način zadovoljavaju se istovremeno i potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Na konkurs se mogu prijaviti isključivo partnerstva koja čine podnosilac prijave i minimalno tri partnera. Podnosilac zahtjeva može biti jedinica lokalne samouprave, preduzeće ili obrt koji se bave pružanjem turističkih usluga i/ili proizvoda.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti za dobijanje bespovratnih sredstava u visini od 20 do 200 hiljada KM (bez PDV-a), u zavisnosti od broja članova u partnerstvu. Za svaku investiciju podnosilac prijave i partneri moraju osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15 odsto od ukupne sume investicije.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 21. decembar 2020. godine do 15 sati.

Koji kriteriji se moraju ispuniti ?

Korisnici koji budu odabrani moraju uzeti u obzir zakonom propisane uslove u bosanskim entitetima i Brčko Distriktu, a koji se odnose na turizam, ugostiteljstvo, sigurnost hrane, zaštitu okoliša, javno zdravstvo, dobrobit i zdravlje životinja te zaštitu bilja. 

Nakon završetka investicije, projektni tim zajedno sa predstavnicima partnerskih institucija, vršiti će kontrolu da li su ispunjeni navedeni kriteriji.

Podnosioci prijave koji posjeduju dobrovoljne standarde i sisteme kontrole kvalitete (na primjer ISO 9001, HACCP, Organska proizvodnja, ISO 22000, ISO 14001, Halal, Košer i druge) a koji su obavezni za prijavu, biće dodatno bodovani.

EU4AGRI zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva u slučaju da kvalitet zaprimljenih prijava i projektnih prijedloga ne ispuni očekivanja i definisane kriterije.

Online sesije kreću ove nedjelje

Prva info sesija vezana za navedeni konkurs bit će održana online, preko Facebook stranice projekta u četvrtak, 5. novembra tekuće godine, sa početkom u 10 sati.

Za sva dodatna pitanja i eventualne nejasnoće vezano za Javni poziv, možete se informisati putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

Kako se prijaviti ?

Popunjen obrazac prijave i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, A4 formata, uvezane sa numerisanim stranicama. Takođe, kompletnu traženu dokumentaciju trebalo bi dostaviti i u elektronskoj formi na USB memorijskoj kartici. Svi pojedinačni dokumenti koji se šalju u elektronskoj formi moraju biti posebno skenirani i imenovani. USB memorijsku karticu pričvrstiti za originalni primjerak prijave.

Na koverti obavezno naznačiti naziv poziva: "Projekat EU4AGRI: Poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam". 

Zatim, potrebno je napisati i puni naziv i adresu podnosioca prijave te naglasiti sljedeće: "Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja". 

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom ili kurirskom poštom ili lično (potpisana potvrda sa datumom biće dodijeljena licu koje lično donese prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat EU4AGRI
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb 
71 000 Sarajevo

Zahtjevi dostavljeni drugim putem (na primjer putem faksa ili e-maila) neće biti uzeti u razmatranje.


Tagovi

Seoska sredina Javni poziv Bespovratna sredstva Ruralni turizam Sigurnost hrane EU4AGRI Podnosioci prijave


Autorica

Ivana Živanić

Više [+]

Ivana Živanić, dipl.ing- master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbjedne hrane.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Od svih kategorija tla, najmanje su predmetom kupoprodaje bili pašnjaci, a kojih 600.000 ha pruža potencijal za razvoj ekološkog uzgoja goveda... Više o ovoj temi čitajte uskoro na Agroklubu.