• Izloženost kemikalijama
  • 15.07.2017. 16:00

Članice EU podbacile u zaštiti javnog zdravlja

Države članice EU-a su na Stalnom odboru za biljke, životinje, hranu i stočnu hranu u Bruxellesu glasovale u korist prijedloga Evropske komisije o postavljanju znanstvenih kriterija potrebnih za identifikaciju i smanjenje izloženosti kemikalijama.

Foto: Kaz/pixabay.com
  • 805
  • 54
  • 0

Države članice EU-a su na Stalnom odboru za biljke, životinje, hranu i stočnu hranu u Bruxellesu glasovale u korist prijedloga Evropske komisije o postavljanju znanstvenih kriterija potrebnih za identifikaciju i smanjenje izloženosti kemikalijama koje narušavaju rad hormona, tzv. endokrinih disruptora, a najčešće se koriste u sredstvima za zaštitu bilja kao što su pesticidi i biocidi.

Iako je Komisija najavila kako je ovo važan korak prema boljoj zaštiti građana od utjecaja štetnih kemikalija, prijedlog koji je predstavljen izazvao je burne reakcije struke i civilnog društva. Zastupnik u Evropskom parlamentu i član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Davor Škrlec, smatra kako Evropska komisija nastavlja i dalje braniti interese agrokemijske industrije umjesto zauzimanja za javno zdravlje.

21 država članica "za" prijedlog Komisije

"Sramotno je da nakon više od sedam godina čekanja još uvijek nemamo odgovarajuće ili korisne kriterije za utvrđivanje što su to endokrini disruptori. Velika većina država članica nije ispunila svoju odgovornost u zaštiti javnog zdravlja i okoliša stavljajući interese velikih agrokemijskih tvrtki na prvo mjesto sa negativnim učincima koji sežu puno dalje od utjecaja pesticida. Prema novim kriterijima bit će jako teško identificirati endokrini disruptor i dokazati štetnost određenih kemikalija, jer je potrebno i nekoliko godina da bi se znanstveno dokazao njihov utjecaj na zdravlje, a sporni proizvod koji se smatra endokrinim disruptorom uklonio s tržišta. Bez odgovarajućih znanstvenih i upotrebljivih kriterija bit će gotovo nemoguće poduzeti korake ka smanjenju štetnosti uzrokovane utjecajem endokrinih disruptora. Radit ćemo na tome da okupimo potrebnu većinu u Evropskom parlamentu kako bismo stavili veto na kriterije i zahtijevat ćemo od Komisije da konačno isporuči ono što se od nje traži već godinama", rekao je Škrlec.

Tijekom glasovanja 21 država članica EU-a glasovala "za" prijedlog Komisije, osim Češke, Danske i Švedske koje su glasovale "protiv", dok su Latvija, Mađarska, Poljska i Ujedinjena Kraljevina ostale suzdržane.

Endokrini disruptori prijetnja javnom zdravlju

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) proglasili su endokrine disruptore globalnom prijetnjom javnom zdravlju. Endokrini disruptori prisutni su u širokom rasponu najčešće korištenih proizvoda kao što su pesticidi i biocidi, posuđe i pribor za jelo, materijali za pakiranje hrane, PVC podne podloge i kozmetika. Takve kemikalije povezuju se s teškim zdravstvenim problemima, uključujući rak, probleme s plodnošću, genitalne malformacije, rad štitnjače, rad mozga, pretilost i neurobihevioralne poremećaje kao što je hiperaktivnost. Mogu djelovati na vrlo niskim dozama, a posebno su opasni za vrijeme trudnoće i u ranom djetinjstvu jer ometaju razvojne procese.

Foto: Kaz/pixabay.com


Autorica

Karolina Tušek

Karolina Tušek

Karolina je magistrica agroekonomike sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savjete dijeli i sa čitateljima Agrokluba!

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi