Angel Marić iz višegradskog naselja Ban Polje cijepajući drva za zaimu, naišao je na " čudo neviđeno" na bukovom drvetu. Njegiva majka Dana kaže da je ovo predakazanje i da ima simboliku, dog inženjeri šumarstva ocjenjuju da je to normalna pojava, urezana još dok je stablo bilo mlado od strane čobana.