U toku vegetacije malinu napada veliki broj bolesti i štetočina.Da bih sprijećili ili umanjili pojavu ovih bolesti i štetočina potrebno je malinu poslije berbe pripremiti za narednu vegetaciju.U periodu poslije berbe treba izvršiti orezivanje maline,a zatim provesti prskanje protiv bolesti štetočina i folijarno prihranjivanje.Na taj način će malina ući zdrava u novu vegetaciju i dati očekivane prinose.