Nekoliko fotografija lijepih rukotvorina koje sam fotografisala.