Danas sam bila u Galeriji banjalučke umjetnice Sonje Bikić. Žene će me razumjeti. Toliko predivnih predmeta, ali nakit od keramike. UH!