Odmor se ne prekida ni kada se pojavi grupa glasnih ljudi.