Jedna sezona gotova, za drugu se već polako pripremamo :) Malo smo se namučili, nešto smo naučili, a i prinosom smo hvala Bogu zadovoljni!