Po uzoru na Maju :)
Odem na pijacu, kupim sta treba i naravno poslikam, da uporedimo cijene sa osjeckom pijacom :)
Nigdje nisam vidjela rasad, je li rano?