Kaže moj šogor da se ne sjeća da je Sava bila ovako "mala". Pogled na Šamac i ušće Bosne s druge strane Save ;)