Ko je za kafu? ;-)


Vispakova najveća džezva na svijetu sutra u Ilijašu - IlijašNet

Nakon iftara koji je sutra planiran u Ilijašu na otvorenom za 2000 građana, služit će se kafa iz, na svijetu najveće Vispakove džezve. Do sada je iz jedne

ilijas.net