U slutnji, u čežnji daljine, daljine,
u srcu, u dahu planine, planine

Malena mjesta srca moga,
spomenak Brača, Imotskoga

I bjesak slavna šestopera,
I miris, miris kalopera

Tamo, tamo da putujem,
tamo, tamo da tugujem.

Tamo, tamo da putujem,
tamo, tamo da tugujem.

Da čujem one stare basne,
da mlijeko da nam plave bajke sasne

Da više ne znam sebe sama,
ni dima bola u maglama.

Tamo, tamo da putujem,
tamo, tamo da tugujem.

Tamo, tamo da putujem,
tamo, tamo da tugujem.